ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

неділя, 30 листопада 2008 р.

Організація 1 УД УНА

Ю. Тис-Крохмалюк

Дивізія, яку українці називали 1 Українською Дивізією „Галичина", а німці 14 ґренадирська дивізія зброї СС „Ґаліцієн" (14 Grenadier-Division Waffen SS Galizien), була типом поточної військової піхотної дивізії трійкової системи, з командуванням, бойовими одиницями і службами. Вона була зорганізована в такий спосіб:

КОМАНДУВАННЯ ДИВІЗІЇ

Бойові одиниці:

1 Розвідчий відділ (РВ 14)
З Полки піхоти (ПП 29, ЗО, 31)
1 Полк польової артилерії (1111 14)
1 Дивізіон зенітної артилерії(ДЗА 14)
1 Дивізіон важкої артилерії(ДВА 14)
1 Курінь саперів
1 Відділ зв'язку.

Службові одиниці:


1 Пекарська сотня
1 М'ясарська сотня
1 Сотня інтендантури
1 Курінь постачання
1 Санітарна сотня і польовий шпиталь
1 Ветеринарна сотня
1 Сотня амуніції (боєприпасів)
1 Поштова чота
1 Сотня польової жандармерії
1 Запасний курінь (курінь доповнень) .
У Нойгаммері, Німеччина, 1 УД УНА мала ще запасний полк, у якому збиралися призовники, заки, після рекрутського вишколу, були приділені до запасного куреня.
Далі подаємо у більш подрібному виді організації поодиноких відділів Дивізії. Вона відноситься до першого стану Дивізії, тобто до часу відходу на фронт під Броди. Опісля організація мінялася і була залежною від приділених боєприпасів, або й здобутих на ворогові, та від особового складу і вишколу.

а) Командування Дивізії

Командування складалося із старшин і підстаршин, приділених до відділів штабу Дивізії, аналогічно, як це було в інших дивізіях „Ваффен СС". Отож командування Дивізії поділялося так:

Іа — шеф штабу дивізії (операції і вишкіл)
1б — постачання
Іц — розвідка і контррозвідка
ІІа — персональний відділ для старшин
ІІб — персональний відділ для підстаршин і стрільців
III — відділ для справ польового суду
ІVа — відділ харчування і устаткування
ІVб — санітарний відділ
ІVц — ветеринарійний відділ
V — відділ для моторового постачання
VI — відділ психологічний, моральної і релігійної опіки, до якого належала секція пропаґанди:
6 воєнних звітодавців
2 рисівники
2 світливці
1 фільмовий оператор
1 радіорепортер
2 радіотехніки
6 шоферів.

б) Розвідний відділ

Це була елітарна одиниця, призначена для потреб бойової розвідки та для рисковних бойових завдань, за наказом командира дивізії. Склад відділу був такий:

командир з почотом
3 сотні бойової розвідки (1 наколесна, 2 стрілецькі), кожна складалася з:
сотенного
сотенної чоти
3 стрілецькі чоти, кожна:
чотовий
чотовий відділ
З стрілецькі рої по 10 вояків
1 протитанкова секція, два вояки з „панцерфавстами"
22 обозні вози.
Стан сотні 148 люда і 33 коні.
1 важка сотня:
сотенний
сотенна чота
З секції важких кулеметів, по 4 в кожній
1 секція важких ґранатометів 120 мм, змоторизована.
Стан важкої сотні 230 люда і 57 коней.

Після бою під Бродами до розвідчого відділу приділили 4 протитанкові гармати 50 мм і 6 зенітних 37 мм. Сотня наколесників переорганізувалася на 1 наколесну чоту і 2 піхотні. У бою під Бродами втрачено майже всю важку зброю. Поповнення приходило нерегулярно і тільки тоді, коли це було можливо взагалі.

в) Піхотні полки мали такий склад:


Командир зі своїм штабом:
адьютант
зв'язковий старшина
2 старшини-ординанси
1 старшина господарський
1 полковий духовник.

Полкова сотня і служби:
полкова чота
чота стрілецька
чота зв'язку
чота піхотних саперів
чота гірської розвідки служби.
Три стрілецькі курені, кожний з 25 старшинами і 850 підстарший і стрільців:
штаб куреня
чота зв'язку
3 стрілецькі сотні, кожна:
сотенний
сотенна чота
З стрілецькі чоти, кожна:
чотовий з почотом
З рої по 1+10
1 рій легких кулеметів (чотири штуки).

Загальне узброєння сотні:
24 ґранатомети 50 мм
21 кулемет (МҐ 34 і МҐ 42).
1 важка сотня:
сотенний з почотом
чота зв'язку
З чоти важких кулеметів по 4 штуки
1 чота ґранатометів,
3 штуки 81.4 мм.
1 сотня піхотної артилерії:
сотенний з почотом
З чоти по 2 легкі польові гармати 75 мм
1 важка чота з 2 важкими польовими гарматами 150 мм
Обоз.
Разом 140 люда.
1 протипанцерна сотня:
сотенний з почотом
1 важка чота, З „ПАК" 75 мм з 2 роями кулеметів і 1 роєм протипанцерних ракет (Офенрор або панцерфавст)
1 середня чота, З „ПАК" 50 мм,
2 рої кулементі, 1 рій панцерфавст
1 легка чота з 4 роями (5 ракетної зброї і важкі кулемети).
Після бою під Бродами сотня мала далі назву протипанцерної, але це була вже тільки стрілецька сотня без ПАК'ів, узброєна тільки „панцерфавстами".

г) Полк польової артилерії

Це було вогнево сильне з'єднання, у складі:
командир полку зі штабом
штабова батерія
1 поміровий відділ
З дивізіони легких гармат, кожний:
командир зі штабом
штабова батерія
помірова батерія
3 батерії, кожна:
4 гармати 105 мм
148 людей.
1 дивізіон важкої артилерії, зорганізовані як легкі, з тим, що гармати мали калібер 155 мм, з 168 людей
1 сотня постачання.

ґ) Дивізіон протилетунської артилерії

Мав завдання протилетунської оборони Дивізії, а теж і протитанкову оборону, вживаючи до своїх гармат спеціяльне стріливо і безпосередній приціл. Організація: командир з почотом
батерія командування
3 батерії:
1 легка, 4 чоти по 3 гармати 20 мм і 6 важких кулеметів, 200 людей
1 середня, 3 чоти по 3 гармати 37 мм і 6 важких кулеметів, 200 людей
1 важка, 4 штуки славного „Фляк" 88 мм 2 шт. „Фляк" 20 мм, 180 людей.
На жаль під Бродами втрачено увесь важкий виряд, а опісля дивізіон був вивінуваний тільки гарматами 20 і 37 мм. Решта стрільців воювали як піхотинці.

д) Курінь саперів

Це було одне з найбільш активних з'єднань Дивізії. Курінь мав дуже різноманітні завдання, наприклад, будувати польові укріплення, мости, закладати і розбирати мінові поля, творити бойові групи, наступати на ворожі укріплення, бункри тощо. Стан:
командир зі штабом
сотня куреня і служби
З сотні саперів по 200 людей кожна
обоз.

є) Відділ зв'язку

Завданням відділу було вдержувати зв'язок поміж дивізійними з'єднаннями і командуванням дивізії з командуванням корпусу і армії. Склад відділу:
командування і штаб
Сотня відділу
сотня телефонічна (253 людей)
сотня радіова (165 людей)
сотня бойових собак (104 людей)
легка сотня (45 людей)
обоз.

є) Дивізіон протипанцерної артилерії

Був він зорганізований як протипанцерна сотня, вповні змоторизована. Склад:
командування і штаб
чота командування і служби 4 протипанцерні чоти, кожна у складі:
чотовий з почотом З гармати ПАК 75 мм, а при кожній з них:
1 підстаршина
5 вояків
2 вояки з кулеметом МҐ 42
1 шофер з потяговим автом
обоз.

ж) Запасний курінь

Цей курінь брав участь у багатьох боях, хоч мав бути вишкільною одиницею, а не бойовою. Курінь мав постійний склад старшин, досвідчених у вишколі і в боях. В основі курінь складався з З сотень, для кожного полку одна і з 1 мішаної сотні, зложеної з 2 чот артилерії, 1 саперів і 1 чоти зв'язку.

3) Запасний полк

Ця частина перебувала переважно далеко в запіллі і була центром формування для дивізії. Туди прибували усі покликані з усіх сторін України і тут діставали засадничий військовий вишкіл. Після закінчення вишколу, вояки відходили до запасного куреня, який перебував близько Дивізії і там доповнювали свій вишкіл до часу включення у бойові одиниці Дивізії.
Спершу запасний полк перебував у Нойгаммері в Німеччині, але з наближенням фронту пересувався безпосередньо за дивізією. Тут вишкіл вояків запасного полку доповнювався бойовими діями проти комуністичних партизан. В час перебування Дивізії на Словаччині і пізніше, запасний полк і запасний курінь об'єднано в одну одиницю.

Немає коментарів:

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації