ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

пʼятниця, 3 лютого 2012 р.

ПОСТАНОВИ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО З'ЇЗДУ

З архівів минулого   
Впорядкував д-р Степан Ріпецький

                                                                     Про земельну справу

                                   Право власности на землю та підземні богацтва в автономній Україні повинно належати виключно народові, умови ж розпреділення цеї землі між працюючим на ній людом виробить і визначить Український Сойм, на підставах справедливости та рівности всіх людей, що живуть на території України, Разом з тим повинні бути вироблені закони користування ліса і визискування водяних та мінеральних богацтв на громадських засадах. До остаточного розвязання цього питання Тимчасовий Уряд повинен негайно припинити всякі акти купівлі та продажу, взагалі передачі землі і лісу з рук до рук і в першу чергу закордонним товариствам та окремим особам, а також урегулювати арендні відносини.

                                                        Про харчову (продовольчу) справу

                                Зважаючи на те, що справа продовольча на Україні найкраще, найповніше і найсистематичніше може бути полагоджена самим організованим в кооперативи і спілки українським селянством, з'їзд ухвалює — передати продовольчу справу в руки організованого селянства і його органа Центрального  Кооперативного  Комітету.

Про освіту на Україні та про українізацію військової освіти

                                 Беручи на увагу, що денаціоналізація народніх мас стоїть на перешкоді всякому поступовому рухові, що трує і деморалізує душу українського народу і спиняє розвиток, як духовних так і продукційних сил на Україні — український військовий з'їзд постановляє:

                                  1) з осени сього 1917 року повинно бути переведено Тимчасовим  Урядом   навчання   по школах України на українській мові   — з  забезпеченням  прав меншостей   інших   національностей,

                                  2)Українська народня початкова школа повинна бути обовязковою, загальною, утриманою на державні кошти.

                                   3) ті  українські   гімназії та інші   середні школи що будуть одчинені вже з осени сього року, повинні бути утримувані на державні кошти.

                                   4) справу практичного переведення в життя україської середньої та вишої освіти (гімназії, універсітети,  спеціяльні інстітути), яку з'їзд уважає обовязковою, з'їзд  залишає  компетенції Центр. Укр. Ради (теж з забезпеченням прав меншостей).

                                   5) що до освіти для українського війська, то відповідно ухваленої з'їздом резолюції військова освіта повинна переводитись в життя в українському напрямку а) на українській мові б) шляхом одкриття військових шкіл од найнизчих до вищих, — як от академія генерального штабу.

                                  6) при сучасних умовах, як у армії так і флотах з'їзд вважає необхідним 

                                  1) щоб у учебних командах, де є змога можна було навчати українців на їх мові.

                                 2) статути  військові  і ріжні підручники, щоб було перекладено на українську мову з відповідним пристосованням.

                                 3) щоб для українських військових громад і гуртків виписувалась література     (газети журнали, книжки і агітаційна література) з коштів державних на таких самих умовах, як виписується література в мові російській а) щоб було открито просвітні курси у війську.

                                4) що до перетворення істнуючих уже на Україні шкіл військових (як от юнкерські прапорщицькі, морські та авіяційні і инші школи), то практичне переведенння справи з'їзд доручає Цетральній Українській Раді з обібранним з'їздом українським військовим комітетом.
                                5) щоб була одна вільна народня школа.     

    Про державні кошти для Української Центральної Ради:

                                 З огляду на те, що Українська Центральна Рада робить велике державне діло З'їзд вимагає, щоб Центральній Українській Раді були асігновані кошти з казни на українські національні потреби.

                                   Про адміністрацію на Україні

                                Перший Український Військовий З'їзд постановляє вимагати, щоб вся адміністрація на Україні була негайно переведена по прінціпу пропорції всіма націями, котрі проживають на Україні.

Про державні кошти для Українського Військового Генерального Комітету

                                Перший Військовий Український З'їзд, визнаючи Український Військовий Генеральний Комітет державною інституцією, вимагає на її утримання державних, коштів. 

                              Про другий Військовий Український З'їзд

                                Скликання Другого Військового Українського З'їзду доручається обраному на Першому З'їзді Тимчасовому Українському Військовому Генеральному Комітетові.

    Члени Українського Військового Генерального Комітету

                                 1. Симон Петлюра (Уповноважений Головного. Всеросійського Земського З'їзду, Голова Контрольної Колегії Земського Союзу на   Західному фронті).
                                 2. Іван Луценко   (військовий лікар).
                                 3.  Володимир    Винниченко (письменник, салдат запаса).
                                 4. Віктор Павленко  (підполковник).
                                 5. Олександер    Пилькевич (підполковник).
                                 6. Михайло Полозів (прапорщик).
                                 7. Степан  Письмений (матрос).
                                 8. Михайло Іванів   (генерал-маіор).
                                 9. Іван   Горемика   Крупчинський (військовий урядовець).
                                10.Арсен  Чернявський (підпоручник).
                                11. Дмитро Ровинський (салдат).                        
                                12. Аполон Певний (прапорщик).
                                13. Капкан (підполковник) командір 1-го Українського полку ім. Гетьм. Богдана Хмельницького.
                                14. Микола Михновський (підпоручник).
                                15. Федір   Селецький (прапорщик).
                                16. Степан Граждан (салдат)
                                17. Віктор Ноплавко (підпол ковник).
                                18. Василь Потішко (прапорщик).

Адреса: Київ, Український Військовий Генеральний Комітет (Педагогічний Музей) Володимирська вул. 

Дописати коментар

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації