ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

понеділок, 4 листопада 2013 р.

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬЩІ

З ЛИСТІВ ДО РЕДАКЦІЇ        
          
                                       У «Вістях Комбатанта» ч.1 за 1972 р. (стор. 73-77) поміщено лист до редакції п. н. "Поляк має слово", в якому автор «пише його з щирою інтенцією так, як він це знає і розуміє». І зовсім зрештою слушно Редакція застерігається, що «не з усіми твердженнями Автора листа можна погодитися...», бо в цьому ж листі є виразно тенденційні твердження, а саме:

                                      1.  Наводимо за Редакцією «В. К.»: «Автор подає, що всі діячі Українського Культурно-Суспільного  Товариства в Польщі є «зі сходу» і кожний з них був політруком в совєтській армії. їх завданням є зорити за українським населенням, щоби воно не зійшло з накресленої комуністами лінії».

                                      Вище наведені думки є виразними твердженнями і саме цікаве, звідки автор листа має так точні інформації? Мені особисто, як недавно прибулому з Польщі емігрантові (а таких є нас уже досить багато в ЗСА — І. Л.) знаних є кільканадцять діячів У.С.К.Т., які взагалі не є «зі сходу», але були вони насильно виселені польським комуністичним урядом з їхніх рідних земель, т. зв. «Закерзоння», і жоден з них не лиш не був політруком в совєтській армії, але взагалі в цій армії не служив.              

                                       А якщо вже йдеться про «зорення за українським населенням», то з цього завдання знаменито вив'язуються самі поляки-урядники уряду безпеки, та теренових відділів Міністерства Внутрішних Справ. Жодна зустріч представників У.С.К.Т. з українцями з України (навіть з представниками уряду Радянської України — І. Л.), Пряшівщини, чи з інших місць їхнього поселення не може відбутись без участи польських урядових «ангелів-сторожів».

                                        І не лишень такі зустрічі, але також уся діяльність У. С.К.Т. є під пильним зоренням поляків, а українцям залишається лиш один вихід для самозбереження — діяльність по формі національна, по змісті — соціялістична. В таких обставинах навіть найбільш слушна оборонна дія У.С.К.Т. в користь польського обивателя, але української національности, а трактована як прояв націоналізму.  

                                      2.  На стор. 78-ій автор листа каже м.ін.: «застерігаюся, що не маю наміру боронити військової акції УПА в минулій війні, ані її наїзду на польське пограниччя, бо акції УПА не мали жодних підстав до наїзду Польщі».

                                      Виглядає на те, що нічого іншого тут сказати не можна як лиш повторити за автором листа «чи не дивне це?» Самооборону українського населення на його рідних землях називається «наїздом на Польщу» ??

                                      3. На стор. 77-ій автор листа подає, що «правдоподібно Свєрчевскі не був вбитий кулями УПА, а застрілив його через неосторожність якийсь польський жовнір...» «Але сплетні є тільки сплетнями» — додає автор.           

                                      Якщо «сплетні», то з яким наміром подається їх на сторінках високого рівня журналу «Вісті Комбатанта»? Чи це також «неосторожність», як з генералом Свєрчевскім?

                                       Від Редакції:

                                       Ми подали згаданий повище текст листа п. н. «Поляк має слово» так як він був написаний, без зміни і тому не зміняли нічого того, що і сам автор називає «сплетнями». Якщо б ми були змінили дещо текст листа, тоді не наш читач-поляк мав би слово, але редакція. Ми, одначе, вважаємо, що в листах до редакції повинні подаватись думки авторів листів без суттєвих змін.

Немає коментарів:

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації