ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

вівторок, 17 лютого 2015 р.

ЩЕ В СПРАВІ КАПІТУЛИ

Богдан Підгайний    
                                             


                Від Редакції:    
                       
                Поміщуємо  вияснення  в  справі Капітули пропам'ятних відзнак 1-шої Дивізії Української Національної Армії та битви під Бродами. Автором допису є кол. сот. Дивізії, теперішній перший заступник голови Головної Управи Братства і один з основників Капітули — Богдан Підгайний. Вітаємо нову Управу Капітули, на чолі з полк. П. Силенком, і бажаємо її якнайкращих успіхів в праці.

                                                                           ***


                         Листом від 28 серпня 1973 р. повідомило ОБВУ в Лондоні, Англія, Головну Управу Братства, що по смерті сот. М. Білого-Карпінця, останнього голови Капітули, в їхньому посіданні находяться всі архіви та документи Капітули. У зв'язку з тим, секретар ОБВУ, не знаючи про правно-формальну сторінку Капітули, запропонував Головній Управі Братства "спільно переорганізувати і впорядкувати Капітулу".

                         Головна Управа Братства доручила мені, як одному з основників Капітули, зайнятися цею справою. Заки приступлю до вияснень, уважаю доцільним передрукувати Правильник Капітули. Він був затверджений генералом П. Шандруком і вияснює всі питання відносно існування Капітули, її прерогатив, організації тощо.

                          1.  Капітула відзнак існує з метою надавання відзнак 1-ої Української Дивізії Української Національної Армії і битви під Бродами бувшим воякам-членам Дивізії та учасникам битви під Бродами 13-22. 7. 1944.

                          2.  Капітула  діє на підставі прийнятого нею правильника.

                          3.  Склад Капітули, затверджений п. ген. Павлом Шандруком, бувшим Командувачем УНА, дня 22 лютого 1949, становить п'ятнадцять осіб, бувших членів 1-ої Української Дивізії, а саме: пп. М. Длябога, А. Тимкевич, Г. Сосідко, Д. Порохняк, П. Силенко, Р. Долинський, М. Карпинець, В. Яворський, Р. Барицький, Я. Гаврих, о. М. Левинець, Б. Підгайний, В. Козак, В. Керод, О. Городиський.

                         4. Зі складу Капітули її член вибуває:

                         а) на власне бажання,  

                         б) у випадку смерти,
                                     
                         в) рішенням принайменше трьох четвертин складу.

                        На місце вибувшого члена Капітула поповняє свій склад новим членом. Для кооптації нового члена вимагана є згода двох третин складу Капітули. 
                     
                         5. Екзекутивою Капітули є її Президія, яка складається з Голови, його заступника і секретаря, вибраних з-поміж складу Капітули. Склад Президії може бути змінений рішенням Капітули на внесок щонайменше трьох членів. 

                          6.  Про місце осідку Капітули рішає Капітула.

                          7.  В країнах, де перебувають бувші вояки 1-ої Української Дивізії і де не буде члена Капітули, Капітула діє через Мужів Довір'я, яких Капітула кожночасно може відкликати.

                           8.  В рямцях Капітули діє окрема Комісія відзнаки битви під Бродами. Ця Комісія складається з вісьмох членів Капітули, учасників битви під Бродами. До виключної компетенції цієї Комісії належать всі справи, зв'язані з відзнакою битви під Бродами.            

                           9.  Відзнаку 1-ої Української Дивізії можуть одержати всі бувші старшини, підстаршини і стрільці Дивізії, що належали до її складу неменше одного місяця в часі 17. 7. 1943 — 8. 5. 1945.            

                          10.  Відзнаку битви під Бродами можуть одержати лише її учасники.

                          11.  Чужинці, бувші вояки 1-ої Української Дивізії, також можуть одержати, за окремим рішенням Капітули, відзнаки 1-ої УД і блтви під Бродами.

                          12.  Рішення   відносно   надання   відзнаки  оголошується в окремому бюлетені Капітули.

                          13.  Бувший вояк 1-ої Української Дивізії, що допустився антинаціонального злочину або вчинку, негідного вояка, не має права на отримання відзнаки. Рішенням Капітули відбирається відзнаку у випадку поповнення вище згаданих вчинків, про що оголошується в бюлетені.

                           14. Відзнака 1-ої Української Дивізії — у формі щитика — золотий левик на синьому тлі. На хресті напис: 1. У.Д. Відзнаку видається у двох величинах: 1) 18x18 міліметрів, яка повинна бути ношена на цивільному одязі; 2) 36x36 міліметрів, яка повинна бути ношена тільки на військовому однострої.

                           15.  Відзнака битви під Бродами: щитик з написом "Броди" і датами "13. 7. — 22. 7. 1944", посередині меч, збоку дубові листки. Ця відзнака лише одної величини 36x36 міліметрів.

                          16.  Особи, яким признано відзнаку, покривають її кошти.

                           17. Відзнака та грамота її надання залишається власністю Капітули.

                           18.  Грошову надвишку з розпродажі відзнак передається на українські харитативні цілі.

                           19.  Всі рішення Капітули, за вийнятком зазначених у точках 4 і 21, проходять звичайною більшістю голосів. У випадку рівности рішає голос Голови, зглядно його заступника.

                           20.  Капітула діє до часу, доки остаються в живих бувші вояки 1-ої Української Дивізії.

                           21.  Зміни цього правильника можуть бути проведені рішенням трьох четвертих складу Капітули.


                        Правильник Капітули пропам'ятних відзнак 1-ої Української Дивізії УНА та битви під Бродами затверджую.
  
                                                      Дня 18. вересня 1951 р.                                                                     
                                               (-)  П. Шандрук                
                                      Генер. Штабу ген. пор.

                           Тому, що більшість кол. вояків Дивізії перебувала тоді в Англії, обрано Президію Капітули з англійського терену, яку очолив сот. М. Длябога. На протязі багатьох років виїхали майже всі члени Капітули з Англії і сот. Длябога виконував сам всі функції Президії. Мабуть, це й було причиною, чому Президія не позвітувала ані разу і не держала зв'язку з іншими членами Капітули.
              
                           В 1965 році захворів сот. Длябога на пістряка. Ми знали, що хвороба невилічима. В приватних листах висказував він також журбу за Капітулу і носився з думкою передати комусь головство. Беручи це все до уваги і базуючися на 5-ій точці Правильника, ми, чотири члени Капітули в Торонто, вислали всім членам Капітули слідуючий обіжник-референдум:

Протокол

з наради членів Капітули пропам'ятних відзнак 1-ої Дивізії УНА, яка відбулася 7 жовтня 1965 р. в Торонто. Присутні: пполк. Гр. Сосідко, пполк. П. Силенко, сот. Б. Підгайний, хор. В. Яворський. На предсідника нарад обрано пполк. Силенка, а на секретаря хор. В. Яворського.

                   Сот. Б. Підгайний, ініціятор наради, зреферував положення на відтинку Капітули та прочитав листи від сот. Длябоги (Англія) і від бунч. Ор. Городиського (США) відносно пропам'ятних відзнак, дивізійного хреста тощо. Після широкої і вичерпної дискусії, в якій всі присутні висказали свої думки, сформульовано і схвалено наступні точки та постановлено післати їх у формі референдуму до відома і схвалення всім членам Капітули:

                  1.  Постанови і ствердження зібрані в Правильнику Капітули пропам'ятних відзнак 1-ої Дивізії УНА, затверджених колишнім Командармом, ген. П. Шандруком в. 1951 р., зобов'язують надалі всіх колишніх дивізійників.

                  2.  На місце бл. п. пполк. Р. Долинського, члена Капітули, та Комісії для відзнаки битви під Бродами,  кооптувати сот. Ст. Гуляка, Торонто, учасника битви під Бродами.

                 3.  Беручи до уваги факт, що більшість членів Капітули і подавляюча  більшість дивізійного активу перебувають на американському континенті, в США або Канаді, де є всі можливості розвинути ширшу дію Капітули, перенести осідок Президії Капітули на американський континент в такому персональному складі: Голова Президії Капітули — пполк. П. Силенко, заступник голови — сот. Ст. Гуляк, секретар — бунч. О. Городиський.

                 4.  Висказати сот. М. Длябозі найбільше признання і подяку за це, що він від початку по нинішній день провадив і провадить всі діловодства Капітули сам, майже без жодної помочі. Признаючи, як вище сказано, його особливі заслуги для Капітули, пропонуємо наділити сот. М. Длябогу званням почесного Предсідника Капітули.   

                5.  Всю грошеву надвишку, яку викаже діловодство Капітули, передати як дотацію від дивізійників до наукового осередку в Сарселю, Франція.

                6.  Опублікувати фінансовий звіт у наших журналах — Вісті — Німеччина і Вісті Комбатанта — США. Було б побажаним, щоб звіт цей підписали сот. Карпинець і хор. Гаврих, як ті, що перевели фінансову контролю.

                 7.  Вислід   голосування   був   слідуючий: 10   голосів   "за" (71.42%), 2 голоси "проти", 2 голоси "здержалося". Всіх членів Капітули було тоді лише 14, бо пполк.  Р. Долинський помер.

                Ми держалися точно Правильника і інформували сот. Длябогу про всі наші почини, пересилаючи йому першому листок референдуму. Він нічого не опрокидував, ждав на вислід. Доперва по висліді він заявив, що він не визнає того референдуму, мовляв, він лише має право розписувати того рода референдуми. А в листі від 23 серпня 1966 р. писав він до пполк. Силенка так: "Я особисто хочу Вам заявити, що Вам бракує одного голосу, щоб Ваші рішення були правосильні. Ви маєте 10 голосів, а повинно бути 10 і пів, а що таке неможливе, то рішає голова..."

                 В листі від 26 серпня 1966 р. пробував полк. Силенко вияснити, що "...Я думаю, що Ваша інтерпретація Правильника Капітули є мильна, бо: по думці точки 19-ої Правильника, всі рішення Капітули, за вийнятком зазначених у точках 4 і 21 проходять звичайною більшістю голосів. У випадку рівности рішає голос голови"... Щоб уникнути полеміки в пресі, новообрана Президія замовкла.

                 Вкоротці сот. М. Длябога помер.  Головство Капітули перебрав сот. М. Білий-Карпінець. Члени Капітули не були про це повідомлені. Я звертався до сот. Карпінця, як Голова
Крайової Управи Канади і як член Капітули. Все кінчалося обіцянками, аж до його наглої смерти.

                  Відписуючи 9 грудня 1973 р. від імені Головної Управи Братства на листа від ОБВУ з дати 28 серпня 1973, про який я згадував на початку, я пояснив коротко положення в Капітулі, звернув увагу на правильник і на обставину, що ще живуть 12 членів Капітули і запропонував: "Тому я уважаю, що Ви повинні передати все, що відноситься Капітули на руки сот. В. Козака, який живе в Мюнхені. Він напевно зможе до Вас приїхати і разом з інж. Гаврихом і Вами провірити і протоколярно перебрати канцелярію Капітули, тимбільше, що він був одним з ініціяторів організації Капітули. Я пишу до нього в тій справі, подам йому Вашу адресу і попрошу, щоб зв'язався з Вами. Решту зроблять оставші 12 членів Капітули..."

                     У висліді я отримав приватного листа від п. М. Фостуна від 24 грудня 1973, в якому він ставить різні питання, висуває різні пляни реорганізації Капітули, і, як підкреслює, очікує від мене відповіді "у приватному характері". Справу передачі аґенд Капітули сот. В. Козакові, членові Капітули, збуває мовчанкою. Це мені дало причину до застанови і я рішив на того листа не відповідати. Натомість, в порозумінні з іншими членами Капітули уложили ми відповідного листа і розіслали до всіх членів Капітули.

                     В цьому листі ми ще раз з'ясували положення в Капітулі, пригадали правний стан та переведений референдум і його вислід в 1966 р. та подали до апробати слідуючі дві точки:

                   1.  Президія Капітули, обрана референдумом в 1965 р., входить негайно в дію.

                   2.  Президія і всі члени Капітули уповноважують європейських членів Капітули, сот. о. М. Левинця і сот. В. Козака перебрати всі аґенди Капітули, відзнаки, книги, фінанси тощо від ОБВУ в Англії, зглядно від секретаря ОБВУ п. М. Фостуна. Пропонуємо, щоб сот. В. Козак, в порозумінні з сот. о. М. Левинцем, поїхав до Лондону, перевів контролю діловодств Капітули, перебрав всі аґенди і про вислід перебрання позвітував полк. П. Силенкові.

                     Всі члени Капітули заявилися за обома точками за винятком інж. Гавриха, який, як нас інформовано, виїхав службово на Далекий Схід і листа не можна було йому доручити.

                     Я уважаю, що я своє завдання виконав. Справа Капітули остаточно поладнана так, як цього хотіли всі члени Капітули і як цього вимагає Правильник. Вкоротці сот. В. Козак і сот. о. М. Левинець переберуть формально аґенди Капітули від ОБВУ в Лондоні і передадуть до Президії Капітули, яка складається з полк. П. Силенко — голова, сот. Ст. Гуляк — заст. голови, бунч. О. Городиський — секретар.    

Немає коментарів:

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації