ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

середа, 15 квітня 2015 р.

VI СІЧОВО-СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ

Петро Самутин                                                         
Генштабу генерал хорунжий

(Матеріяли до історії українського війська)      

           
                       У продовженні наших попередніх нарисів — продовжуємо подрібний опис історичної оборони Замостя в серпні-вересні 1920 року, яка значно, якщо не вирішно, причинилася до переможної над большевиками битви над Вислою. VI Січово-Стрілецька Дивізія генерала (тоді полковника) Марка Безручка, кол. шефа штабу Корпусу Січових Стрільців, командиром якого був Євген Коновалець, вславилася у затяжній битві в обороні Замостя. Цей нарис опертий на авторитетних військово-історичних документах.

Дальше про оборону Замостя

                     Після наради у Командуючого Групою "Замостя" — 31-го полку Стрілецького Корпусу приступив до докладного запізнання з оборонною лінією Замостя і потім видав наказ слідуючого змісту:        
              .
"Командування 31. п. С. К.                                                                      Замостя, 28 серпня 1920
Ч-дн. 700/оп.                                                                                             (бракує години — П. С.)

                    I.  Ворог в силі 1,500 шабель посувається в напрямку Замостя. Сильний відділ посувався на Чесники-Горишів (схема 4). Головні сили армії Буденного знаходяться в околицях: Тишовця і далі на схід. Ворог правдоподібно має намір вийти на наше крило від півночі чи теж на наші тили.

                    II.  Власні відділи відходять з Комаріва на Замостя.
                         2-а дивізія легіонів розпочинає акцію із Грабовця на південь — а частини сусідньої армії провадять акцію з Белза на північ.

                        10-а п. дивізія концентрується в Замостю. Наш полк одержав завдання: Зайняти оборонні позиції в Замостю та боронити місто до останнього.                               

                    III.  ВИКОНАННЯ: 
            
                    а)  Поручник Будревич  —   І/ЗІ п. С. К.+ одна сотня 11/31 п. С. К.+ Штабова сотня тяжких скорострілів, без 4 тяжких скорострілів — займе і боронить відтинку від шоси Замостя-Завада до дороги Грубешів включно.

                    б)  Поручник Палка: три сотні ТІ/31 п. С. К. плюс два тяжкі скоростріли угрупує свої сотні за відтинком позиції вліво від 1-го батальйону аж до шоси Красностав, що займає його етаповий бат. 4/2, підтримає цей батальйон або займе його позиції в разі критичного положення.

                    в)  Резерва: ІН/31 п. С. К. плюс сотня летунська залишається в касарнях до моєї диспозиції.

                    Полк мусить боронити своїх позицій до останнього. Кожний старшина і стрілець повинен бути переконаний і вірити, що Замостя не віддамо.

                    IV.  Командири відділів повчать стрільців про способи і засади бою піхоти з кіннотою, не виключаючи випадку, коли відділ буде окружений кіннотою.

                    V.  Штабова сотня тяжких скорострілів виділить 4 тяжкі скоростріли для зміцнення відтинку етапового батальйону 4/2.

                    VI.  Звертаю увагу на утримання зв'язку, за що роблю відповідальними адьютантів батальйонів.

                   VII. Летючки: Харчова і амуніційна на ст. Замостя. Тяжкі обози полку відходять до Тарногори.

                   VIII. Пункт медичної допомоги в касарнях — барак Ч. 21.

                                                                                (-) М. Болтуць — капітан і командир полку.

 
                  Цей наказ був виконаний до години 19-ої 28 серпня 1920. (Наказ відписано з "Белльони" Т. XXII, Військовий місячник, Варшава 1926).

Рухи ворога і реакція на них командуючого групою "Замостя"

                  Перед самим сумерком 28 серпня 1920 зауважено з пункту спостереження концентрацію більших сил ворога в районі села Лабуні (південний схід). Власна розвідка дивізіону кінного 10 полку дивізії зголосила про концентрацію кінноти ворога в районі Мьончин і Горишів Польський (на схід від Замостя). Були то передні сторожі: 14-4 і 6-ої кінної дивізії ворога.

Рішення командуючого групою "Замостя" — полк. генштабу М. Безручка

                —  Спаралізувати дії ворога
                —  Несподіваним наскоком вночі заскочити кінноту на нічлігу
                —  Розвідати сили ворога.

                   В цій цілі 31-ий п. Стрілецького Корпусу виконає два випади: Одним батальйоном при співдії двох панцерних потягів на село Мьончин і одною сотнею на село Лабуні. Виконуючи наказ Командуючого Групою — ІІІ/31 п. С. К., підтриманий двома панцерними потягами, вирушає дня 29 серпня 1920 о годині 2-ій ночі на Ярославець здовж залізниці. Коло години 4-ої прийшло до зустрічі з ворожими заставами в районі Божий Дар. Застави ці відкинуто, але при дальшому русі батальйон зустрів перед селом Чесники сильний спротив відділів ворога, підтриманий артилерією. Після годинного бою, батальйон, котрому ворог почав загрожувати на крилах, розпочав відступ.

                    Відступ тривав з боєм аж до села Ярославець, після чого батальйон панцерними потягами від'їхав до Замостя, переслідуваний вогнем артилерії. В часі відступу був розбитий комин панцерного потягу "Мститель".

                     Одночасно з випадом на село Мьончин — вирушила летунська сотня на село Лабуні. Ця сотня, хоч складалась з дуже добрих старшин і стрільців, не була добре зіграна і вишколена до таких дій. Наткнувшись на ворожу охорону під селом Лабуні, вистріляла масу амуніції і вернулася до Замостя, нічого не зробивши.

Події дня 29 серпня 1920

                     Коло години 6-ої рано колони кінноти Буденного розпочали рухи навколо Замостя. Наша артилерія відкрила вогонь. Ворожі роз'їзди заривались під самі дроти, але під рушничним вогнем завертали назад. Сильний відділ кінноти заатакував в кінному ладі 3-гу сотню 31-го п. С. К. (шосе на Лабуні). Тяжкі скоростріли і оборонці відкрили вогонь на віддаль 300 метрів. Відділ кінноти повернув назад, залишаючи на полі бою забитих людей і коней. Оборонці заховувались спокійно.

                      Колони ворога поволі оточували Замостя. Зайняті села: Ярославець, Майдан, Лапігуз і, по другій стороні, села Мокре і Завада.

                      Ще до вечора 29 серпня 1920 існував зв'язок з Люблином і генерал Желіковський (командир 10 п. дивізії) в розмові з командиром 31-го п. С. К. запитав: "Чи Командування Групою не перешкоджає, чи полк витримає?" (Дивне питання — не на часі і не на місці, як могло перешкоджати Командування Групою? — П. С).

                       Командир полку відповів: "Відношення з Командуванням Групою уклалися добре і запевнив — Буденний на "Замостю" — зламає собі зуби".

                       В самому Замості приступлено до розбудови укріплень в цитаделі.

                       Що робили власні сусіди? — На північному сході від Замостя — 2-а див. п. легіонів в силі коло трьох батальйонів, підтримана артилерією, розпочала акцію з Грабовця на села Мьончин-Завадів. Початково ця група мала успіх, почім сильний відділ 4-ої кінної дивізії Буденного відкинув цю групу і зайняв Грабовець.

                       На південному сході від Замостя: Група генерала Ст. Галлера, виконуючи наказ ІІІ-ої п. армії, розпочала рано 29 серпня 1920 наступ з лінії Телятин-Цеблів в напрямку на Стенятин-Вожучин, 13-а див. піхоти, і на Тишовці-Комарів — дивізія кінноти.

                        Ворог: ХІІ-а Совєтська Армія в складі: 7-а, 44-а і 24-а дивізії піхоти одержала наказ прилучитись до акції кінної армії Буденного в маршу на Красностав.

                        Реакція Командуючого ІІІ-ою польською армією
                        У зв'язку з витвореним положенням і спізненням транспортів 10 польської дивізії до району концентрації (Красностав) — Командуючий ІІІ-ою п. армією видає наступні розпорядження:

                         —  "В  цілі забезпечення  району  концентрації  і  вивантаження транспортів 10 і 9-ої п. дивізій та затримання ХІІ-ої сов.армії і кінної  армії Буденного на лінії Войславиці-Замостя.

                        —  2-а легіонова дивізія концентричним ударом з Краснічина-Войславці-Тріщани атакує на Грабовець, потім якнайскорше збереться в районі Грабовець-Войславці.

                        —  Завданням 2-ої лег. див. є: ослона напрямку Красностав-Люблин та оборона Красноставу, як укріпленого пункту. Командування армією передбачає, що дальший напрямок руху армії Буденного буде просто на Красностав, між Грабовцем і Замостям: У випадку, коли б це справдилось, тоді треба енергійно вдарити цілою силою в крило ворога вздовж осі: Войславиці-Замостя.

                      —  30 п. С. К. і 17-у стр. українську бригаду скерувати до Красноставу в розпорядження Командира 10-ої дивізії піхоти.

                      —  10-а польська дивізія в складі:
                      —  Залога "Замостя" і          
                      —  214 полк уланів

має за завдання: Охороняти полудневе крило ІІІ-ої армії і напрямок Люблин-Замостя. Тримати в своїх руках Замостя.

                     XIX бригада (10 п. див.) і 214 полк уланів мусять якнайскорше вдарити на сили ворога, що відтинають Замостя, потім, після сполучення з рештою частин 10-ої п. дивізії в Замостю, — вдарити на крило ворога і внеможливити йому рух на Люблин, коли б він виминав Замостя від півдня.

                     Після нав'язання зв'язку з Донсько-Кубанською козачою бригадою осаула Яковлева — підпорядкувати її собі.

                      Всіма силами стреміти до можливо скорішого нав'язання зв'язку з Групою генерала Ст. Галлера.

                       Місце постою 10-ої див. піхоти (якнайскорше) — Красностав, потім Замостя.
(Оперативний наказ ІІІ-ої Армії Ч. 119/25. 29 серпня 1920 — П. С).

                        Всі ці зарядження згідно з наказом ІІІ-ої армії не могли бути виконані в цілости тому, що:

                     —  Транспорти 10-ої п. дивізії в дальшому спізнялись з вивантаженням на ст. Красностав.

                     —  2-а див. легіонів зайняла знову Грабовець.

                     —  4-ий полк легіонової дивізії під натиском ворога залишив під вечір 29 серпня м. Грубешів і став на лінії Неледів-Янки-Кулаковиці.

                     —  30 п. С. К. і 17 стр. бригада VІ-ої стр. див. знаходяться  десь на північний захід від села Вербковець. (Докладне їх угрупування не є відоме — П. С).

Що діється в той час навколо Замостя?

                    —  Ліва колона кінної армії Буденного (6-а і  11-а кінні дивізії) зайняла села  Майдан-Шопінек  і на заході Завада.

                    —  Вільним  залишився  лише  напрямок на села Гижа-Високе, там знаходиться сотня 214 полку уланів з відділом кінних розвідчиків — 31-го п. С. К.                    

                    —  Дивізіон кінних стрільців (10 п. див.) ще тримається в районі села Ситанець, але вже коло години 18:00 29 серпня 1920 ворог змушує наші відділи до відступу і  в той спосіб ворожий перстінь навколо Замостя замкнувся.

                    В Штабі Групи "Замостя" одержано відомість, що Буденний одержав наказ за всяку ціну зайняти місто Замостя.

Наказ Командуючого Групою "Замостя"

                    Ворог сьогодні зблизився до українських позицій "Замостя" — від сходу і півдня, при чому зайняв села Майдан, Ярославець, Калиновці, Зводне і Зданів і правдоподібно Мокре і Плоске.

                     Буденний одержав радіо-наказ зробити диверсію і за всяку ціну зайняти Замостя і Люблин, щоби в такий спосіб допомогти північним большевицьким арміям.

                     Наказана акція Головного Польського Командування з думкою заполювання на Буденного.

                     Сьогодні генерал Ст. Галлер двома дивізіями мав зайняти на тилах ворога Тишовці і просунутись на Комарів (південний схід від Замостя).

                     —  2-а легіонова див. йде наперед на південь від Грубешова здовж Богу з наміром сполуки з ген. Ст. Галлером.

                    —  19 п. бригада 10-ої п. дивізії має прибути завтра, себто 30 серпня 1920, з району Красностава-Ізбиця — до Замостя.

                     —  Донсько-Кубанська  бригада осаула Яковлева знаходиться на тилах ворога, котрий атакує Замостя від півдня.

                     —  Розглядаючи  сьогоднішні  спроби  ворога  атакувати Замостя від півдня і сходу, а спеціяльно розвідкою патрулів, щоби відшукати слабі місця нашої оборони, після чого повинна наступити атака, як рівнож для кращої організації оборони і зміцнення західнього і північного відтинку, одночасно аби надати більш активного характеру обороні — НАКАЗУЮ:

                     1)  Зайняти:  а)  відтинок 31-го п. С.  К.  і 4/2 етапового батальйону — без змін.

                     а) Люблинський батальйон з залізничною сотнею займуть відтинок від шоси Замостя-Завада далі почерез станцію Замостя, старі окопи на північний захід від Окружного суду включно.

                    б) Етаповий батальйон 3/7 займе відтинок від старих окопів до шоси Красностав-Замостя виключно, виставляючи сильну охорону по західній стороні села Яновиці при старому кургані і пильнує дороги Люблинське передмістя Яновиці.

                    2)   Панцерні потяги:

                    а)  — "Смерть" — курсує на лінії Замостя-Завада.

                    б)  — "Загончик" — курсує на лінії Замостя-Конюхи.

                    в)  — "Мститель" — на лінії Завада-Красностав.

                    г)  Друга лінія оборони: Штабова сотня VІ-ої с. стр. див. без одної чоти, займе і боронить Окружний суд і парк при ньому.

                   —  VІ-ий Технічний курінь VІ-ої с. стр. див. боронить позицій на південь від Штабової сотні — згідно з вказівками Начальника Штабу Групи.

                     3)  РЕЗЕРВА:     
                                                        
                     а)  Командирові 31-го п. С. К. наказую тримати в резерві один батальйон за Новою Осадою і етаповий батальйон 4/2, котрому полк має приділити 4 тяжких скоростріли, згідно з попереднім наказом.

                     б)  Другий батальйон в силі 3-ох сотень в районі касарень,  4-а сотня на північно-західній частині міста Замостя зміцнить відтинок батальйону Люблинського.

                     4)  Артилерія: Командир 1/10 п. а. п. приготовить скупчення вогню в кожному з чотирьох напрямків світу, а передусім: схід і південь. Для кращого зв'язку з піхотою — вислати зв'язкових до окопів піхоти на кожному відтинку оборони.

                     5)  Кіннота:

                     —  Дивізіон стрільців кінних 10-ої д. піхоти буде старатись провадити розвідку в  напрямку  Ситанець і Майдан. В разі неможливости виділить від себе резерв північного  відтинка передмістя Люблинського. Два свої тяжкі скоростріли віддасть в розпорядження  етаповому  батальйонові  3/7, котрий займає відтинок від дороги Замостя-Красностав.

                    — Сотня 214 полку уланів провадить розвідку на: Високе-Сідлиска-Плоске зі села Яновиці. Визначити решту своїх сил як резерв для батальйону 3/7.

                   6)  ВИПАДИ:

                   Командир 31-го п. С. К. накаже випади:

                   а) На село Майдан і б) село Калиновці. Випади мають на цілі непокоїти ворога та перервати большевицькі приготування до наступу. О годині 4-й рано дня 30 серпня 1920 — мають вернутися обидва випадові відділи.

                   7)  Вимагаю від командирів найкращої служби охорони:

                   а)  Перед дротами мають ходити патрулі.

                   б)  Виставити алярмові патрулі.

                   в)  Не віддаль одної верстви від дротів висилати розвідку.

                   8)  Методи оборони: У випадку прориву ворога на одному відтинкові, сусідній відтинок переходить негайно до контрудару на крило чи теж тили ворога, котрий прорвався. Тільки доброю співпрацею і енергійними протиударами — можна провадити оборону.                                                      

                   9)  Негайно відібрати з амуніційних летючок запас набоїв на один день бою і зложити на позиціях, щоби не було випадку безчинности або відступу з браку набоїв. Про виконання зголосити до Штабу.

                  10)  Наказую всім командирам вияснити воякам важливість утримання Замостя. Всі командири мусять бути на своїх місцях.

                   11)  Звертаю увагу командирам відтинків, щоби не стріляли з тяжких  скорострілів  на далеку віддаль (дві до 3-х верств).

                   12)  Хворих і ранених відсилати до касарень — будинок Ч. 21.

                   13)   Штаб Групи на старому місці.

                   Підписано:

Командуючий Групою — Полковник Генштабу (-) Безручко Начальник Штабу — Полковник Генштабу (-) Змієнко.

                    Цей Оперативний Наказ Командуючого Групою "Замостя" був підтвердженням спеціяльних наказів і заряджень на протязі дня 28 і 29 серпня 1920.


                                                                                                                             (Далі буде)

Немає коментарів:

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації