ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

субота, 1 листопада 2014 р.

ПЛЯТФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ

Прийнята Великим Збором УГВР в липні 1944 року


                      1)  Український національно-визвольний рух, створення Самостійної Української Держави та боротьба за її закріплення в 1917-1921 рр. поглибили національну свідомість і посилили політичну активність українських народних мас.

                       Упадок української держави внаслідок чужого завоювання, зумовленого недостатнім внутрішнім об'єднанням українських національних сил, полегшив чужинцям запанувати на Україні. Це панування позначилось небувалим гнітом, масовим пограбуванням українського народу, поверненням його селянства і робітництва у справжнє кріпацтво, з нещадною експлуатацією і винищенням мільйонових мас голодом і терором. Це страшне і криваве лихоліття упродовж 25 років навчило українські народні маси, що ніякий чужий політичний і соціяльний устрій не піде їм на користь і що тільки власна національна суверенна держава є єдиною передумовою та запорукою нормального життя і духового добробуту народних мас.

                      2)  Сучасна війна між тотальними силами, московсько-більшовицьким та німецько-гітлерівським імперіялізмами, ведеться  за володіння  в  першу чергу  українських  земель,  як вихідних позицій до панування у Східній Европі, а навіть у всій Европі. Обидві ці сили — це непримиренні вороги ідеї української державности. Вони стоять на позиціях тотальної, колоніяльної експлуатації українських земель та їх населення. Вириваючи українському народові всі матеріяльні і господарські засоби, вони нещадно  винищують провідні  національні українські сили, нищать національну культуру і національну свідомість у масах, колонізують край чужим населенням, а українське населення масово вигублюють, або вивозять за межі України.

                      3)  Проте  ця  війна  виснажує  також  наших  ворогів  і приводить  їх  до   соціяльного та політичного розкладу. Це створює сприятливі передумови для визвольної боротьби поневолених народів та полегшить їм остаточну перемогу.

                     4)  3 уваги на це, необхідно:

                      а)  у вирі сучасної тотальної війни оборонити український народ та його провідні кадри перед фізичним винищенням;

                      б)  повести його до боротьби за своє визволення і власну суверенну державу.

                      Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукраїнський національний фронт, організований на основі об'єднання всіх діючих національних українських сил, які змагають до української суверенної держави, і єдиний керівний центр.

                      Тому за ініціятивою Української Повстанської Армії (УПА), що утворилася в процесі збройної боротьби українського народу проти грабунків і насильства окупантів над мирним українським населенням, зорганізувався із представників усіх українських земель та українських політичних середовищ всеукраїнський провідний центр під назвою: Українська Головна Визвольна Рада (УГВР).

    ІІ

Цілі й завдання УГВР

                       1)  Об'єднати  і  координувати  дії  всіх  самостійницько-визвольних сил українського народу на всіх землях України та поза ними для національно-визвольної боротьби проти всіх ворогів українського народу, зокрема проти московсько-більшовицького і німецько-гітлерівського  імперіялізмів, за створення Української Самостійної Соборної Держави (УССД).

                         2)  Визначити   ідейно-програмові напрямні визвольної боротьби українського народу.

                          3)  Керувати всією національно-визвольною боротьбою українського народу аж до здобуття державної незалежности і створення органів незалежної державної влади на Україні.
 
                          4)  Репрезентувати, як Верховний всеукраїнський центр, сучасну політичну боротьбу українського народу в краю і за кордоном.

                          5)  Покликати  до  життя  перший  український  державний уряд та скликати перше українське всенародне представництво.

III 

Основні ідейно-програмові принципи

                        Збереження життя нації, національної єдности і культури — це перша і найвища ціль всякого здорового національного організму, національна суверенна держава є головною запорукою збереження життя і нормального розвитку нації та добробуту її громадян.

                         Тому українська нація в цей час повинна віддати всі свої сили на здобуття і закріплення власної держави.

                          Всі політично-активні українські чинники повинні сконсолідуватися в боротьбі за Самостійну Українську Державу, усунувши всякі суперечливі питання соціяльно-політичного порядку, які без здобуття власної держави не мають під собою реального ґрунту.

                          Боротьба за національну самостійну державу може бути успішною тільки при умові, що вона буде проводитися незалежно від політичних впливів сторонніх сил. На тій підставі УГВР визнає такі принципи своєї діяльности.

                           1)  УГВР прагне до відбудови Української Самостійної Соборної Держави на всіх землях українського народу засобами  революційної  боротьби  проти  всіх  ворогів державної самостійности українського  народу,   зокрема проти більшовицьких і німецьких окупантів та у співпраці з усіма прихильниками такої самостійности.

                            2)  УГВР твориться на принципі повної політичної незалежности своїх прагнень від впливів сторонніх сил і чинників.

                             3)  УГВР об'єднує всі провідні політичні елементи,  незалежно від їх ідейного світогляду та політично-групової приналежности, що стоять на ґрунті політичної  суверенности української держави та політичної незалежности українських визвольних прагнень.

                             4)   УГВР  приймає для  об'єднання  національно-визвольних українських сил у боротьбі за УССД таку політичну соціяльну плятформу.

                             а)   забезпечення    народно-демократичного   способу   визнання політичного устрою в українській державі шляхом загального народного представництва;

                             б)   забезпечення  свободи думки,  світогляду й віри;

                             в)   забезпечення розвитку української національної культури;

                             г)   забезпечення справедливого соціяльного ладу в українській державі без клясового визиску і гноблення;

                             ґ) забезпечення справжньої законности в українській державі й рівности всіх громадян перед законом;

                             д)   забезпечення громадянських прав усім національним меншостям на Україні;

                             е) забезпечення права рівних спроможностей на освіту для всіх громадян;

                             є) забезпечення у трудовій господарській діяльності для всіх громадян вільної ініціативи, регульованої вимогами і потребами цілости нації;                                              

                             ж)  забезпечення  вільної форми трудового землекористування з визначенням мінімальних і максимальних розмірів для індивідуального землекористування.

                             з)   усуспільнення  основних природних багатств країни; землі, лісу, вод і підземних скарбів з передачею рільних земель у постійне користування трудовим хліборобським господарствам;

                              и) удержавлення важкої індустрії і важкого транспорту, передача кооперативним об'єднанням легкої і харчової індустрії, право широкого вільного кооперування дрібних продуцентів;

                               і) забезпечення вільної торгівлі в унормованих законодавством межах;

                               ї) забезпечення вільного розвитку ремесла та права на творення індивідуальних ремісничих варстатів і підприємств;

                               о) забезпечення права на вільну працю для фізичних та умових працівників і забезпечення охорони інтересів робітництва соціяльним законодавством.

                                 5)   УГВР провадитиме свою боротьбу за УССД в союзі із всіма поневоленими народами Европи й Азії, які боряться за своє визволення  і визнають право  України на політичну незалежність.

                                6) УГВР змагає до порозуміння і прагне мирного співжиття з усіма сусідами України на принципі взаємного визнання права на власні держави на етнографічних землях кожного народу.

Немає коментарів:

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації