ЗА БАТЬКІВЩИНИ ПРАВО – ЗА ПРАДІДІВ ЗАКОН !

четвер, 22 січня 2009 р.

Організація Українського Війська за часів Української Держави 1918 р.

Петро Самутин
Генштабу ген.-хор.


(Матеріали до історії Українського Війська)

Дійсним творцем і організатором Українського Війська за часів гетьманської Української Держави (1918 рік) — треба вважати полковника Генерального Штабу О. Сливинського, що ще в період Української Центральної Ради очолив Український Генеральний Штаб та після приходу до влади гетьмана Павла Скоропадського, залишився на цій високій і надзвичайно відповідальній посаді.
За найбільшу адміністративну й оперативну одиницю прийнято термін Армійський корпус.
В склад Армійського корпусу входили організаційно дві п. дивізії, дивізія — 4 п. полки, полк — три п. курені, кожний курінь — три п. сотні та сотня скорострілів. Одна Важка Гарматня Бриґада. Дві Легкі Гарматні Бриґади. На терені деяких корпусів були також розташовані кінні дивізії. Кінна дивізія мала в свому складі дві бриґади, один кінно-гарматний полк, кінну сотню піонерів, сотню циклістів та сотню кінних розвідачів. Бриґада — два кінні полки, полк — п'ять кінних сотень та кінна сотня тяжких кулеметів. Корпус мав всі технічні роди зброї та служби. Надзвичайно сильне забезпечення корпусу тяжкою і легкою артилерією.
В пізнішому часі була прийнята у ході реорганізації триполкова структура п. дивізії. Дата наказу мені невідома. На цьому місці дозволю собі подати матеріяли, написані й опрацьовані 3. Стефановим і д-ром Б. Гнатевичем. („Історія Українського Війська — друге доповнене видання. Клюб Приятелів Укр. Книжки. Видавець Іван Тиктор — 1953 — Вінніпеґ — Канада. Доба Гетьманщини — сторінка 426).
„На основі нової організації, Українська Армія мала б складатися з 8-ми Армійських корпусів, одної Сердюцької дивізії, 8-ми корпусних кінних полків, одної Окремої Таврійської бриґади, (Піх), 4-ох кінних дивізій, одної Окремої кінної бриґади, двох понтонних куренів, трьох Окремих важкогарматніх бриґад, трьох повітряних інспектур, двох інспектур повітре-плавних бальонів, одної ескадрилі бомбових літаків, одної летунської школи, чотирьох залізничних куренів, дев'яти інспектур кінного ремонту, восьми ремонтних депо, одного булавного кінного полку, чотирьох запасних кінних полків, 108-ми повітових командантур. Крім того, мали бути зорганізовані на осінь 1918 року: Військова Академія з трирічним навчанням, чотири Кадетські школи, дві Військові школи старшин для піхоти та по одній для кінноти, артилерії й технічної служби.
У стані Армії мирного часу мало бути: 175 генералів, 14.930 старшин, 2.975 військових урядовців, 291.221 підстаршин і козаків та 63.081 коней. Щорічні видатки на військо ухвалено в сумі 1.251 мільйонів карбованців".
Всі корпуси мали поповнюватись територіяльно — згідно з їх дислокації. Назви корпусів були прийняті наступні:
І-й Волинський Армійський Корпус; ІІ-й Подільський Армійський Корпус; ІІІ-й Одеський Армійський Корпус; ІV-й Київський Армійський Корпус; V-й Чернигівський Армійський Корпус; VІ-й Полтавський Армійський Корпус; VІІ-й Харківський Армійський Корпус; VІІІ-й Катеринославський Армійський Корпус (Січеславський).
Нижче подаю організаційний склад Армійських корпусів та командний склад — включно до полку.
Стан — кінець травня 1918 року і пізніше.

СУХОДІЛЬНІ ЗБРОЙНІ СИЛИ

І-ий волинський армійський корпус


1. Командир Корпусу — Дядюша, ген.-значковий, Житомир. 2. Начальник Штабу — Кривенко, полковник, Житомир.

І-ша П. ДИВІЗІЯ

3. Командир Дивізії — Левицький, ген.-хорунж., Житомир. 4. Начальник Штабу — Еверт, полковник, Житомир. 5. І-ий п. Луцький полк. Командир полку — Душенко, полковник, Луцьк. 6. 2-ий Волинський п. полк. Командир полку — Яворський, полковник, Луцьк. 7. 3-ій Берестейський п. полк. Командир полку — Ясеницький, полковник, Берестя. 8. 4-ий Холмський п. полк. Командир полку — Косович, полковник, Холм.

ІІ-га П. ДИВІЗІЯ

9. Командир Дивізії — Липко, полковник, Рівне. 10. Начальник Штабу — Капустянський, в. старшина, Рівне. 11. 5-ий Кремянецький п. полк. Командир полку — Маєвський, полковник, 12. 6-ий Н. Волинський п. п. Командир полку — Масалитів, полковник. 13. 7-ий Житомирський п. п. — Шевченко, полковник. 14. 8-ий Із'яславський п. п. — Порохівський, полковий старшина.

І-ша ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

15. Командир Бриґади — Ультфатер, ген.-хор., Житомир. 16. І-ий важкий Г. полк — Карпов, полковник. 17. 2-ий Важкий Г. полк. Командир полку — Куделинський, полковник.


І-ша ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА

18. Командир Бриґади — Тихонович, полковник. 19. І-ий Легкий Г. полк — (командира не пригадую). 20. 2-ий Легкий Р. полк. Командир полку — Богомольний, полковник. 21. 3-ий Легкий Г. полк. Командир полку — Савицький, полковник.

ІІ-га ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА

22. Командир Бриґади — Орловський, ген.-хор. 23. 4-ий Легкий Г. полк. Командир — Брильов, полковник. 24. 5-ий Легкий Г. полк. Командир полку — Бегма, полковник. 25. 6-ий Легкий Г. полк. Командир полку — Годило-Годлевський, полк.

ІІ-га ВОЛИНСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ

26. Командир Дивізії — Чеславський, ген.-хор. 27. Начальник Штабу — Григоріїв, полковник.

І-ша КІННА БРИҐАДА


28. Командир Бриґади — Опатович, полковник. 29. 5-ий Кінбурнський к. полк. Командир полку — Перемикин, полковник. ЗО. 6-ий Ольвіопольський к. полк. Командир полку — Цвиленів, полковник.

ІІ-га КІННА БРИҐАДА

31. Командир Бриґади — Зубов, полковник. 32. 7-ий Вол. Волинський к. полк. Командир полку — Конраді, полковник. 33. 8-ий Український к. полк. Командир полку — Плечко, в. старшина. 34. Кінногарматний полк. Командир полку — Пацинський, полковник. 35. Окремий Чорноморський Козацький Кіш. Командир Коша — Блохин, полковник, Бердичів. Легін, полковник (наступник Блохина). 36. Запасовий Кінний Полк. Командир полку — Дараган, полковник.

ІІ-ий ПОДІЛЬСЬКИЙ АРМІЙСЬКИЙ КОРПУС

1. Командир Корпусу — Єрошевич, ген.-значковий. 2. Начальник Штабу — Бортинський, ген.-хор.

ІІІ-тя П. ДИВІЗІЯ

3. Командир Дивізії — Бочковський, ген.-хор. 4. Начальник Штабу — Худолій, в. старшина. 5. 9-ий Проскурівський п. полк. Командир полку — Вяземців, полковник. 6. 10-ий Подільський п. полк. Командир полку — Куявський, полковник. 7. 11-ий п. полк — (командира не пригадую). 8. 12-ий Могилівський п. полк. Командир полку — Ізотов, полковник.

ІV-та П. ДИВІЗІЯ — ЖМЕРИНКА

9. Командир Дивізії — Лебедів, ген.-хор. 10. Начальник Штабу — Вікентіїв, ген.-хор. 11. 13-ий Липовецький п. полк. Командир полку — Хлистов, полковник. 12. 14-ий Уманський п. полк. Командир полку — Галанчук, полковник. Багоцький, полковник (наступник Галанчука). 13. 15-ий Брацлавський п. полк. Командир полку — Кривдин, полковник. 14. 16-ий Березький п. полк. Командир полку — Архангельський, полковник.

ІІ-га ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА

15. Командир Бриґади — Рахмин, полковник, Винниця. 16. 3-ій Важкий Гарматній полк. Командир полку — Савинський, полковник. 17. 4-ий Важкий Гарматний полк. Командир полку — Птаченко, полковник.

ІІІ-тя ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА


18. Командир Бриґади — Лунський, ген.-хор. 19. 7-ий Легкий Гарматний полк. Командир полку — Русанов, полковник. 20. 8-ий Легкий Гарматний полк. Командир полку — Ідзіковський, полковник. 21. 9-ий Легкий Гарматний полк. Командир полку — Вікентіїв, полковник.

ІV-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА

22. Командир Бриґади — Мещеринов, ген.-хор., Жмеринка. 23. 10-ий Легко Гарматний полк. Командир полку — Казанців, в. старшина. 24. 11-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Сварика, полковник. 25. 12-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Андріїв, полковник.

ІV-та ХАРКІВСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ


26. Командир Дивізії — Барбович, ген.-хор. 27. 13-ий Стародубський к. полк. Командир полку — Нестеровський, полковник. 28. 14-ий Охтирський к. полк. Командир полку — Єлчанінов, полковник. 29. ІІ-га Кінна Бриґада. Командир Бриґади — Єлчанінов, ген.-хор. 30. 15-ий Білгородський к. полк. Командир полку — Лєрмонтов, полковник. 31. 16-ий Вознесенський к. полк. — Гончарів, полковник. 32. Окремий Загін Низових Козаків. Командир Загону — Кирієнко, полковник, Могилів. 33. 2-ий Запасний Кінний полк. Командир полку — Попів, полковник, Винниця. 35. 2-ий Гірський Гарматний полк. Командир полку — Матвіїв, полк.

ІІІ-ий ОДЕСЬКИЙ АРМІЙСЬКИЙ КОРПУС

I. Командир Корпусу — Колодій, ген.-значк., Одеса. 2. Командир Корпусу — Березовський, ген.-значк. (від 8-го серпня 1918 року). 3. Начальник Штабу — Ізергін, ген.-хор.

V-та П. ДИВІЗІЯ

4. Командир Дивізії — Кирпотенко, ген.-хор., Одеса. 5. Начальник Штабу — Якименко, в. старшина. 6. 17-ий Тираспільський п. полк. Командир полку — Дацевич-Заноза, полковник. 7. Командир полку — Голубенко, полковник (наступник Дацевича-Занози). 8. 18-ий Поморський п. полк. Командир полку — Абрамович, полковник. 9. 19-ий Одеський п. полк. Командир полку — Юріїв, полковник. 10. 20-ий Дніпровський п. полк. Командир полку — Удовиченко, полковник.

VІ-та П. ДИВІЗІЯ

11. Командир Дивізії — Купчинський, ген.-хор. 12. Начальник Штабу — Крем'янецький, в. старшина. 13. 21-ий Єлисаветський п. полк. Командир полку — Лихачів, полковник. 14. 22-ий Олександрійський п. полк. Командир полку — Козубек, полковник. 15. 23-ий Запорозький п. полк. Командир полку — Терлецький, полковник. 16. 24-ий Херсонський п. полк. Командир полку — Кущинський, полк.

ІІІ-тя ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

17. Командир Бриґади — Динників, полковник, Одеса. 18. 5-ий Важкий Гарматний полк. Командир полку — Лейбін, в. старшина. 19. 6-ий Важкий Гарматний полк. Командир полку — Іллясевич, полковник. 20. 3-ій Гірський Гарматний полк, Командир полку — Маковейський, полковник.

V-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

21. Командир Бриґади — Зольдер (ранги не пам'ятаю), Одеса. 22. 13-ий Легкий Гарматний полк. Командир полку — Добровольський, полковник. 23. 14-ий Легкий Гарматний полк. Командир полку — Столбовський, полковник. 24. 15-ий Легкий Гарматний полк. Командир полку — Сутковий, полковник.

VІ-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

25. Командир Бриґади — Іванів, ген.-хор., Ольвіопіль. 26. 16-ий Легко Гарматний полк. Командир полку — Родович, полковник. 27. 17-ий Легко Гарматний полк. Командир полку — Чорнобаїв, в. старшина. 28. 18-ий Легко Гарматний полк. Командир полку — Сухотин, полковник.

І-ша ЧЕРНИГІВСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ — КРИВИЙ РІГ

29. Командир Дивізії — Біскупський, ген.-хор. ЗО. Начальник Штабу — Петерс, ген.-хор.

І-ша КІННА БРИҐАДА

31. Командир Бриґади — Поплавський, полковник. 32. І-ий Чугуївський к. полк. Командир полку — Геништа, полковник. 33. 2-ий Ізюмський к. полк. Командир полку — Зененко, полковник.

ІІ-га КІННА БРИҐАДА

34. Командир Бриґади — Каратіїв (ранги не пам'ятаю). 35. 3-ий Чернигівський к. полк. Командир полку — Бузунів, полковник. (На початках 17-ий Чернигівський к. п.). 36. 4-ий Сумський к. полк. Командир полку — Яненко, полковник (На початках 18-ий Сумський к. полк).

ІІІ-тя ОКРЕМА ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА — ОДЕСА

37. Командир Бриґади — Шолп, ген.-хор. 38. І-ий Кінний Гарматний полк. Командир полку — Матвіїв, полковник. 39. 3-ий Запасовий Кінний полк. Командир полку (не пам'ятаю), Кривий Ріг. (Бракує прізвищ командирів Окремих Важких Гарматніх полків).

ІV-ий КИЇВСЬКИЙ АРМІЙСЬКИЙ КОРПУС — КИЇВ

1. Командир Корпусу — Мартинюк, ген.-хор. (До 21-го серпня 1918 р.). 2. Командир Корпусу — Федяй, ген.-значковий. (Від 21-го серпня 1918 до 6-го вересня 1918 р.). 3. Командир Корпусу — Волховський, ген.-хор. (Від 7-го вересня 1918 р.). 4. Начальник Штабу — Панченко-Криворотенко, ген.-хор. (До 12-го жовтня 1918 року). 5. Начальник Штабу — Заболотний, ген.-хор. (Від 12-го жовтня 1918 р.).

VІІ-ма П. ДИВІЗІЯ — КИЇВ

6. Командир Дивізії — Волховський, ген.-хор. (До 7-го вересня 1918 р.). 7. Командир Дивізії — Федяй, ген.-значк. (Від 7-го вересня 1918 р.). 8. Начальник Штабу — Матюшків, в. старшина. 9. 25-ий Овруцький п. полк. Командир полку — Кисілів, полковник. 10. 26-ий Радомиський п. полк. Командир полку — Асіїв, полковник. 11. 27-ий ? ? ? 12. 28-ий ? ? ?

VІІІ-ма П. ДИВІЗІЯ — ЧЕРКАСИ

13. Командир Дивізії — Острянський, ген.-хор. 14. Командир Дивізії — Биліма-Колосовський, ген.-хор. (Від 12 жовтня 1918 р.). 15. Начальник Штабу — Аракин, в. старшина. 16. 29-ий Васильківський п. полк. Командир полку — Зякин, полковник. 17. 30-ий Канівський п. полк. Командир полку — Хижняк, полковник. 18. 31-ий Черкаський п. полк. Командир полку — Сікевич, полковник. 19. 32-ий Чигиринський п. полк. Командир полку — Шевелев, полковник.

ОКРЕМА П. СЕРДЮЦЬКА ДИВІЗІЯ — КИЇВ

20. Командир Дивізії — Клименко, ген.хор. 21. Начальник Штабу — Гамченко, ген.-хор. 22. Інтендант дивізії — Осипів, полковник. 23. І-ий Сердюцький п. полк. Командир полку — Богачів, полковник. 24. 2-ий Сердюцький п. полк. Командир полку — Верниковський, полковник. 25. 3-ий Сердюцький п. полк. Командир полку — Боднарчук, полковник. 24. 4-ий Сердюцький п. полк. Командир полку — Босенко, полковник. 25. Лубенський Сердюцький Кінний полк. Командир полку — Омелянович-Павленко, полковник. Командир полку — Отмарштайн, полковник.
26. Сердюцький Гарматний полк. Командир полку — Грінченко, полковник. Командир полку Афанасіїв, полковник (наступник полк. Грінченка). 27. Сердюцька Інженерна Сотня. Командир сотні — Пустовойтенко, в. старшина.

ІV-та ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА — КИЇВ

28. Командир Бриґади — Романовський, ген.-значк. 29. 7-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — ? ? ? ЗО. 8-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Волховський, полковник.

І-ша ОКРЕМА ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА — КИЇВ

31. Командир Бриґади — Шель, ген.-хор. 32. І-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — ? ? 33. 2-ий Важкий Гарм. полк. Командир полку — Русіян, в. старшина. 34. 3-ий Важкий Гарм. полк. Командир полку — Василенко, полковник. 35. 4-ий Важкий Гарм. полк. Командир полку — Білий, полковник. 36. 4-ий Гірський Гарм. полк. Командир полку — Гощицький, полковник.

VІІ-ма ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

37. Командир Бриґади — Дем'янович, полковник. 38. 19-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Сиром'ятників, полковник. 39. 20-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — ? ? 40. 21-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Савицький, полковник.

VІІІ-ма ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА — ЧЕРКАСИ

41. Командир Бриґади — Островський, ген.хор. 42. 22-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Дмитріїв, ген.-хор. 43. 23-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Абаза, полковник. 44. 24-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Закревський, полковник. 45. Київський Старшинський Охочекомонний полк. Командир полку — Дембровський, полковник. 46. Окремий Загін Січових Стрільців. Командир Загону — Коновалець, полковник.

ОКРЕМА СІЧЕСЛАВСЬКА КІННА БРИҐАДА — КИЇВ


47. Командир Бриґади — Ліницький, ген.-хор. 48. 17-ий Бужський Кінний полк. Командир полку — Білогрудов, полковник. 49. 18-ий Київський Кінний полк. Командир полку — Сухин, полковник. 50. Інструкторська Школа Старшин. (Київ-Звіринець). Начальник Школи — ?

V-ий ЧЕРНИГІВСЬКИИ АРМІЙСЬКИЙ КОРПУС

1. Командир Корпусу — Дорошкович, ген.-хор. Чернигів. 2. Начальник Штабу — Котельників, ген.-хор.

ІХ-та П. ДИВІЗІЯ — ЧЕРНИГІВ

3. Командир Дивізії — Стефанович-Стасенко, ген.-значк. 4. Начальник Штабу
— Вольський, в. старшина. 5. 33-ий Чернигівський п. полк. Командир полку — Ясновський, полковник. 6. 34-ий Козелецький п. полк. Командир полку — Науменко, полковник. 7. 35-ий Ніжинський п. полк. Командир полку — Миклашевський, полковник. 8. 36-ий (не пригадую).

Х-та П. ДИВІЗІЯ — ПРИЛУКИ (Полтавщина)

9. Командир Дивізії — Безкровний, ген.-хор. 10. Начальник Штабу — Вольський, в. старшина. (Перенесений з IX п. дивізії). 11. 37-ий п. полк. ? ? ? 12. 38-ий п. полк (аж до повстання був 28-им Стародубським п. полком). ? ? Прилуки. 13. 39-ий ? п. полк, (аж до повстання був 29-им Борзенським п. полком) ? ? Прилуки. 14. 40-ий Конотопський п. полк. Командир полку — Лянцкоронський, полковник.

КОЗАЦЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ — КОНОТОП

15. Командир Дивізії — Сокира-Яхонтов, ген.-хор. 16. Командир Дивізії — Василіїв-Чечель, ген.-хор. (Наступник Сокири-Яхонтова від 24 вересня 1918 року). 17. Начальник Штабу — Піонтковський, ген.-хор. 13. І-ий Стрілецький Козацький полк. Командир полку — Голятовський, полковник. Командир полку — Пузицький, полковник. (Після полковника Голятовського). 19. 2-ий Козацький стр. полк. Командир полку — Локощенко, полковник. 20. 3-ий Козацький стр. полк. Командир полку — Мазуренко, полковник. 21. 4-ий Козацький стр. полк. Командир полку — Гудима, полковник.

V-та ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА

22. Командир Бриґади — ? ? 23. 9-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Батурський, полковник. 24. 10-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Дергач, полковник. 25. 5-ий Гірський Гарматній полк. Командир полку — Харкевич, полковник.

ІХ-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА

26. Командир Бриґади — Снесарів, ген.-хор. 27. 25-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Ахматов, в. старшина. 28. 26-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Голіков, полковник. 29. 27-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Сакович, полковник.

Х-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА

ЗО. Командир Бриґади — Базалійський, полковник. 31. 28-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Здоренко, полковник. 32. 29-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Поляків, полковник. 33. 30-ий Легко Гарматній полк. Командир полку — Черновецький, в. старшина.

VІ-ий ПОЛТАВСЬКИЙ АРМІЙСЬКИЙ КОРПУС — ПОЛТАВА

I. Командир Корпусу — Осецький, ген.-хор. (до 5-го червня 1918 року). 2. Командир Корпусу — Слюсаренко, ген.-хор. (від 6-го червня 1918 року). 3. Начальник Штабу — Пулевич, ген.-хор. (до 16-го серпня 1918 року). 4. Начальник Штабу — Гербачів, ген.-хор. (від 16-го серпня 1918 року).

ХІ-та П. ДИВІЗІЯ — ПОЛТАВА

5. Командир Дивізії — Омелянович-Павленко (старший), ген.-хор. 6. Начальник Штабу — Рак, в. старшина. 7. 41-ий Роменський п. полк. Командир полку — Кузьменко-Гвоздевич, полковник. 8. 42-ий Сумський п. полк. Командир полку — Базильський, полковник. 9. 43-ий Гайворонський п. полк. Командир полку — Пузицький, полковник (перенесений до І-го стрілецького козацького полку). 10. 44-ий Охтирський п. полк. Командир полку — Іваницький, полковник.

ХІІІ-та П. ДИВІЗІЯ — ЛУБНІ

11. Командир Дивізії — Олександрович, ген.-хор. Начальник Штабу — Петрів, полковник. 13. 45-ий Лубенський п. полк. Командир полку ? ? 14. 46-ий Миргородський п. полк. Командир полку — Бурківський, полковник. 15. 47-ий Кремінчуцький п. полк. Командир полку — Піторович, полковник. 16.48-ий Полтавський п. полк. Командир полку — Мурашко, полковник.

VІ-та ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

17. Командир Бриґади — Богаєвський, ген.-хор. 18. 11-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Толкушкин, полковник. 19. 12-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Тальвінський, в. старшина. 20. 6-ий Гірський Гарматній полк. Командир полку — Неїло, в. старшина.

ХІ-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА — ПОЛТАВА

21. Командир Бриґади — Пащенко, полковник. 22. 31-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Свішників, в. старшина. 23. 32-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Данилевський, в. старшина. 24. 33-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Клименко, полковник.

ХІІ-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИГАДА — ЛУБНІ

25. Командир Бриґади — Лукин, ген.-хор. 26. 34-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Василенко, полковник. 27. 35-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Курей, полковник. 28. 36-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Горленко, полковник.

VІІ-ий ХАРКІВСЬКИЙ АРМІЙСЬКИЙ КОРПУС — ХАРКІВ

1. Командир Корпусу — Вовкобій, ген.-хор. 2. Командир Корпусу — Лігнау, ген.-хор. (від 28-го жовтня 1918 року). 3. Начальник Штабу — Рябинин,ген.-хор. 4. Начальник Штабу — Панченко-Криворотенко, ген.-хор. (від 12-го жовтня 1918 року).

ХІІІ-та П. ДИВІЗІЯ — ХАРКІВ

5. Командир Дивізії — Даценко, ген.-хор. 6. Командир Дивізії — Білінський, ген.-хор. (від 12-го липня 1918 року). 7. Начальник Штабу — Стецький, в. старшина. 8. 49-ий Бірюцький п. полк. Командир полку — Фостиків, ген.-хор. 9. Командир полку — Воскресенський, полковник (після ген. Фостиківа). 10. 50-ий Купянський п. полк. Командир полку — Папа-Федорів, полковник. 11. 51-ий Старобільський п. полк. Командир полку — Стояненко, полковник. 12. 52-ий Слав'яносербський п. полк. Командир полку — Гаєвський, полковник.

ХІV-та П. ДИВІЗІЯ

13. Командир Дивізії — Федяй, ген.-значк. Бахмут. (До 21-го серпня 1918 р.). 14. Командир Дивізії — Биліма-Колосовський, ген.-хор. (від 14.9 1918 р.). 15. Командир тої ж дивізії — Жнов, ген.-хор. (від 12-го жовтня 1918 року). 16. Начальник Штабу — Красовський, в. старшина. 17. 53-ий Харківський п. полк. Командир полку — Скулішевський, полковник. 18. 54-ий Корочанський п. полк. Командир полку — Герц, полковник. 19. 55-ий Валкський п. полк. Командир полку — Трембач, полковник. 20. 56-ий Ізюмський п. полк. Командир полку — Волошин-Петриченко, полковник.

ОКРЕМА ЗАПОРІЗЬКА ДИВІЗІЯ — СТАРОБІЛЬСЬК

Командир Дивізії — Натіїв, ген.-хор. 22. Командир Дивізії — Бочковський, ген.-хор. (від 1-го липня 1918 р.). 23. Начальник Штабу — Вержбицький, в. старшина. 24. Начальник Штабу — Церетелі, полковник (після полк. Вержбицького). 25. І-ий Запорозький п. полк ім. Гетьмана Дорошенка. Командир полку — Загродський, в. старшина. 26. 2-ий Запорозький п. полк. Командир полку Болбочан, полковник. 27. 3-ий Запорозький п. полк ім. Гетьмана Б. Хмельницького. Командир полку — Шаповал, полковник. Командир полку — Луб'яницький, в. старшина (після полк. Шаповала). 28. Гайдамацький п. полк. Командир полку — Сікевич, полковник. 29. Запорозький Кінний полк ім. Кошового Отамана К. Гордієнка. Командир — Петрів, полковник генштабу. Командир полку Продьмо, полковник (наступник полк. Петріва). ЗО. Запорозький Гарматній полк. Командир полку — Парфеніїв, полковник. 31. Запорозький Гарматній кінний дивізіон. Командир дивізіону — Алмазов, полковник. 32. Запорозький Інженерний полк. Командир полку — Козьма, полковник.

VП-ма ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

33. Командир Бриґади — Лахтіонов, ген.-хор. 34. 13-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Мирович, полковник. 35. 14-ий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Тимофіїв, полковник. 36. 7-ий Гірський Гарматній полк. Командир полку — Валицький, полковник.

ХІІІ-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА — ХАРКІВ

37. Командир Бриґади — Бенуа, ген.-хор. 38. 37-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Чашинський, полковник. 39. 38-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Власенко, полковник. 40. 39-ий Легкий Гарматній полк. Командант полку — Сварика, полковник (перенесений з ІV-ої Л. Гарм. Бриґади).

ХІV-та ЛЕГКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА

41. Командир Бриґади — Телешов, ген.-хор. 42. 40-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Башинський, полковник. 43. 41-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Вовчанський, в. старшина. 44. 42-ий Легкий Гарматній полк. Командир полку — Міткевич-Вовчанський, полковник.

ІІ-га ОКРЕМА ВАЖКА ГАРМАТНЯ БРИҐАДА — ХАРКІВ

45. Командир Бриґади — Калачевський, ген.-хор. 46. 5-ий Окремий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Жандр, полковник. 47. 6-ий Окремий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Колпаков, полковник. 48. 7-ий Окремий Важкий Гарматній полк. Командир полку — Мельницький, полковник.

ІІІ-тя ПОДІЛЬСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ — СЛОВЯНСЬК

49. Командир Дивізії — Кульжинський, ген.-хор. 50. Начальник Штабу Карпинський, в. старшина.

І-ша КІННА БРИҐАДА

51. Командир Бриґади — Кислиця, ген.-хор. 52. 9-ий Тираспільський к. полк. Командир полку — Ставраки, полковник. 53. 10-ий Новгородсіверський к. полк. Командир полку ? ?

ІІ-га КІННА БРИҐАДА

54. Командир Бриґади — Емауєль, полковник. 55. 11-ий Одеський к. полк. Командир полку — Козаків, полковник. 56. 12-ий Полтавський к. полк. Командир полку — Пальшав, полковник. 57. 3-ий Гарматній кінний полк. Командир полку — Левицький, полковник.
Примітка: Бракує командного складу VІІІ-го Січеславського Армійського Корпусу, як також бракує назв одиниць, що в нього мали увійти.
Для більшої орієнтації читачів, дозволю собі подати в хронологічному порядкові назви п. полків часів Гетьманської Держави, що мали на 1-ше червня 1918 року майже повні старшинські і підстаршинські кадри.

І-ша П. ДИВІЗІЯ: І-ий Луцький п. полк. 2-ий Волинський п. полк. 3-ий Берестейський п. полк. 4-ий Холмський п. полк.
ІІ-га П. ДИВІЗІЯ: 5-ий Крем'янецький п. полк. 6-ий Н. Волинський п. полк. 7-ий Житомирський п. полк. 8-ий Ізяславський п. полк.
ІІІ-тя П. ДИВІЗІЯ: 9-ий Проскурівський п. полк. 10-ий Подільський п. полк. 11-ий ? ? 12-ий Могилівський п. полк.
ІV-та П. ДИВІЗІЯ: 13-ий Липовецький п. полк. 14-ий Уманський п. полк. 15-ий Брацлавський п. полк. 16-ий Березький п. полк.
V-та П. ДИВІЗІЯ: 17-ий Тираспільський п. полк. 18-ий Поморський п. полк. 19-ий Одеський п. полк. 20-ий Дніпровський п. полк.
VІ-та П. ДИВІЗІЯ: 21-ий Єлисаветський п. полк. 22-ий Олександрійський п. полк. 23-ий Запорозький п. полк. 24-ий Херсонський п. полк.
VII-ма П. ДИВІЗІЯ: 25-ий Овруцький п. полк. 26-ий Радомиський п. полк, 27-ий ? ? 28-ий ? ?
VIIІ-ма П. ДИВІЗІЯ: 29-ий Васильківський п. полк. 30-ий Канівський п. полк. 31-ий Черкаський п. полк. 32-ий Чигиринський п. полк.
ІХ-та П. ДИВІЗІЯ: 33-ий Чернигівський п. полк. 34-ий Козелецький п. полк. 35-ий Ніжинський п. полк. 36-ий ? ?
Х-та П. ДИВІЗІЯ: 37-ий ? ? 38-ий полк (28-ий Стародубський п. полк). 39-ий п. полк (29-ий Борзенський п. полк). 40-ий Конотопський п. полк.
ХІ-та П. ДИВІЗІЯ: 41-ий Роменський п. полк. 42-ий Сумський п. полк. 43-ий Гайворонський п. полк. 44-ий Охтирський п. полк.
ХII-та П. ДИВІЗІЯ: 45-ий Лубенський п. полк. 46-ий Миргородський п. полк. 47-ий Кремінчуцький п. полк. 48-ий Полтавський п. полк.
ХIIІ-та П. ДИВІЗІЯ: 49-ий Бірюцький п. полк. 50-ий Купянський п. полк. 51-ий Старобільський п. полк. 52-ий Слав'яносербський п. полк.
ХІV-та П. ДИВІЗІЯ: 53-ий Харківський п. полк. 54-ий Корочанський п. полк. 55-ий Валкський п. полк. 56-ий Ізюмський п. полк.
ОКРЕМА ЗАПОРОЗЬКА ДИВІЗІЯ: 1-ий Зап. ім. Гетьмана Дорошенка п. полк. 2-ий Зап. п. полк. 3-ий Зап. ім. Гетьмана Б. Хмельницького п. полк. 4-ий Гайдамацький п. полк.
КОЗАЦЬКА СТРІЛЕЦЬКА ДИВІЗІЯ: 1-ий Козацький стр. полк. 2-ий Козацький стр. полк. 3-ий Козацький стр. полк. 4-ий Козацький стр. полк.
ОКРЕМА П. СЕРДЮЦЬКА ДИВІЗІЯ: 1-ий Сердюцький п. полк. 2-ий Сердюцький п. полк. 3-ий Сердюцький п. полк. 4-ий Сердюцький п. полк. — 68 піхотних полків. Примітка: В деяких документах приходиться зустрічати 3-ий Гайдамацький полк та 4-ий ім. Б. Хмельницького полк, цю неточність можуть нам остаточно вияснити живі „Богданівці" та „Дорошенківці".
ОКРЕМИЙ ЗАГІН СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ.

КІННОТА

І-ша ЧЕРНИГШСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ: 1-ий Чугуївський к. полк. 2-ий Ізюмський к. полк. 3-ий Чернигівський к. полк. 4-ий Сумський к. полк.
ІІ-га ВОЛИНСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ: 5-ий Кінбурнський к. полк. 6-ий Ольвіопольський к. полк. 7-ий Вол. Волинський к. полк. 8-ий Український к. полк.
ІІІ-тя ПОДІЛЬСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ: 9-ий Тираспільський к. полк. 10-ий Новгородсіверський к. полк. 11-ий Одеський к. полк. 12-ий Полтавський к. полк.
ІV-та ХАРКІВСЬКА КІННА ДИВІЗІЯ: 13-ий Стародубський к. полк. 14-ий Охтирський к. полк. 15-ий Білгородський к. полк. 16-ий Вознесенський к. полк.
ОКРЕМА СІЧЕСЛАВСЬКА КІННА БРИҐАДА: 17-ий Бужський к. полк. 18-ий Київський к. полк.
КІННИЙ ПОЛК ІМ. КОШОВОГО ОТАМАНА КОСТЯ ГОРДІЄНКА входив в склад ЗАП. ДИВІЗІЇ. ЛУБЕНСЬКИЙ СЕРДЮЦЬКИЙ КІННИЙ ПОЛК входив в склад Сердюцької Дивізії. — 20 к. полків.

ВАЖКА ГАРМАТА

І-ша ОКРЕМА ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 2-ий Важкий Гарматній полк. 3-ий Важкий Гарматній полк. 4-ий Важкий Гарматній полк.

ІІ-га ОКРЕМА ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 5-ий Важкий Гарматній полк. 6-ий Важкий Гарматній полк. 7-ий Важкий Гарматній полк.
ІІІ-тя ОКРЕМА ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 1-ий Важкий Гарматній полк. 8-ий Важкий Гарматній полк. 9-ий Важкий Гарматній полк.
І-ша ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 1-ий Важкий Гарматній полк. 2-ий Важкий Гарматній полк.
ІІ-га ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 3-ий Важкий Гарматній полк. 4-ий Важкий Гарматній полк.
ІІІ-тя ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 5-ий Важкий Гарматній полк. 6-ий Важкий Гарматній полк.
ІV-та ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 7-ий Важкий Гарматній полк. 8-ий Важкий Гарматній полк.
V-та ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 9-ий Важкий Гарматній полк. 10-ий Важкий Гарматній полк.
VІ-та ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 11-ий Важкий Гарматній полк. 12-ий Важкий Гарматній полк.
VІІ-ма ВАЖКА ГАРМАТНА БРИҐАДА: 13-ий Важкий Гарматній полк. 14-ий Важкий Гарматній полк. — 23 Важких Гарматніх полків. Важкі Гарматні Бриґади органічно входили в склад Армійських п. корпусів. Бракує даних VІІІ-го Січеславського Армійського Корпусу.

ЛЕГКА ГАРМАТА

І-ша, ІІ-га, ІІІ-тя, ІV-та, V-та, VІ-та, VІІ-ма, VІІІ-ма, ІХ-та, Х-та, ХІ-та, ХІІ-та, ХІІІ-та і ХІV-та Легкі Гарматні Бриґади.
Кожний Армійський корпус мав у свому складі дві легкі гарматні бриґади.
Полки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ЗО, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 і 42-ий Легкі Гарматні полки. Плюс: 43, 44, 45, 46, 47 і 48 Гарматні л. полки Січеславського корпусу. — 48 Легко Гарматніх Полків.

КІННО-ГАРМАТНІ ПОЛКИ

1, 2, 3 і 4-ий Кінно-Гарматні полки — 4.

ГІРСЬКІ ГАРМАТНІ ПОЛКИ

1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7-ий Гірські Гарматні полки — 7.

ОДИН — ЗАПОРОЗЬКИЙ ГАРМАТНІЙ ПОЛК
ОДИН — СЕРДЮЦЬКИИ ГАРМАТНІЙ ПОЛК
ОДИН — ЗАПОРОЗЬКИЙ ГАРМАТНІЙ ДИВІЗІОН
(Кінно-Гірської Гарм.) полковника Алмазова. — 62 Легких Гарматніх
частин (одиниць).


ВІЙСЬКОВЕ МІНІСТЕРСТВО

1. Військовий Міністр — О. Рагоза, ген.-значк. 2. Віцеміністр — О. Лігнау, ген.-хор. 3. Віцеміністр — М. Максимів, контр-адмірал.
Примітка: Генерал О. Рагоза до революції 1917 року був командиром ІІІ-го Сибірського корпусу на західньому фронті.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ

остаточно закінчив свою організацію на кінець червня 1918 року.
1. Начальник Генерального Штабу — О. Сливинський, полковник. 2. Помічник Начальника Ген. Штабу — Какурін, полковник Генштабу. 3. Перший Генерал-Квартирмайстер — Дроздовський, ген.-хор. 4. Другий Генерал-Квартирмайстер — Прохорович, ген.-хор.
Нижче подаю персональну обсаду деяких відділів та Управ, що входили органічно в склад Генерального Штабу підлягаючи Генералквартирмайстрам або безпосередньо Нач. Ген. Штабу. В пізнішому, в перебігу реорганізації деякі відділи перейшли в підлеглість Військового Міністерства.

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
ВОЄННО-ІСТОРИЧНА КОМІСІЯ


1. Голова Воєнно-Історичної Комісії — Головин, ген.-значк. 2. Член Воєн.-Істор. Комісії — Санників, ген.-значк. 3. Член Воєн.-Істор. Комісії — Ракитін, в. старшина. 4. Член Воєн.-Істор. Комісії — Махров, в. старшина. 5. Секретар Воєн.-Істор. Комісії — Бендерський, полковник. 6. Архівар — Черемісінов, ген.-хор.

1. Голова Воєнно Учен. Комітету — Бронський, ген.-хор 2. Заступник Голови Воєн. Учен. Комітету — Агапіїв, ген.-хор. 3. Член Воєн. Уч. Комітету — Гернгрос,
ген.-хор. 4. Член Воєн. Уч. Комітету — Кислов, ген.-хор. 5. Член Воєн. Уч. Комітету — Синклер, ген.-хор. 6. Член Воєн. Уч. Комітету — Шайбле, ген.-хор. 7. Член Воєн. Уч. Комітету — Пулевич, ген.хор. 8. Член Воєн. Уч. Комітету — Острянський, ген.-хор.

II. УПРАВЛІННЯ ВОЄННИХ КОМУНІКАЦІЙ


1. Начальник Управління — В. Комунікацій — Єщенко, полковник. 2. Загально-Організаційний Відділ. Начальник — Соловіїв, ген.-хор. 3. Етапно-Транспортний Відділ. Начальник — Соловіїв, ген.-хор. 4. Мобілізаційно-Ліквідаційний Відділ. Начальник — Парв, в. старшина.

III. УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО ІНСПЕКТОРА ПІХОТИ

1. Головний Інспектор Піхоти — Приходько, ген.-хор.

IV. УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО ІНСПЕКТОРА КІННОТИ

1. Головний Інспектор Кінноти — Гернгрос, ген.-хор.

V. УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО ІНСПЕКТОРА ГАРМАТИ

1. Головний Інспектор Гармати — Делвіг, ген.-значк.

VI. УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО ІНСПЕКТОРА ТЕХНІЧНИХ СИЛ


1. Головний Інспектор Техн. Сил — Архипенко, ген.-хор.

VII. УПРАВЛІННЯ АВТОПАНЦЕРНИХ ВІЙСЬК

1. Головний Інспектор Автпанц. В. — Ніколич, ген.-хор.

VIII. УПРАВЛІННЯ РАДІОТЕЛЕГРАФНИХ ВІЙСЬК

1. Начальник Радіотел. Військ — Фетісов, полковник.

IX. ГОЛОВНА ІНТЕНДАНТСЬКА УПРАВА

1. Начальник Управи — Стойкин, ген.-хор. 2. Начальник Управи — Темченко, полковник (від 3-го серпня 1918 року). 3. Технічний Відділ. Начальник Відділу — Брандт, ген.-хор. 4. Помічник Начальника Інт. Управи — Комарницький, полковник. 5. 2-ий Пом. Нач. Інт. Управи — Бараневич, полковник. 6. Загальний Відділ. Начальник — Аробей, в. старшина. 7. Начальник Речового Відділу — Калиновський, полковник. 8. Начальник Продовольчого Відділу — Кінареєв, полковник. 9. Начальник Рахункового Відділу — Кравченко, полковник. 10. Начальник Мобілізаційно-Статистичного Відділу — Патронов, в. старшина. 11. Технічний Відділ. Начальник — Болотов, полковник (наступник полк. Темченко).

X. ГОЛОВНА ГАРМАТНЯ УПРАВА

1. Начальник Головної Гарм. Управи — Значко-Яворський, полковник. 2. Начальник Гол. Гарм. Управи — Синеоків, ген.-хор. (від 1-го серпня 1918 року). 3. Начальник Загального Відділу — Яновський, полковник. 4. Начальник Рушничного Відділу -- Вакар, полковник. 5. Начальник Гарматнього Відділу - - Христіянович, полковник. 6.Начальник Амуніційного Відділу — Лукашевич, полковник. 7. Начальник Хемічного Відділу — Синклер, полковник.

XI. ГОЛОВНА ІНЖЕНЕРНА УПРАВА

1. Начальник Гол. Інжен. Управи — Мат'яшевич, в. старшина. 2. Начальник Гол. Інжен. Управи — Сидельників, ген.-хор. (від 1-го серпня 1918 р.). 3. Помічник ген.-хор. Сидельниківа — Шлейснер, ген.-хор. 4. Начальник Загального Відділу — Макарів, ген.-хор. 5. Начальник Адміністративного Відділу — Вербицький, ген.-значк. 6. Начальник Електро-технічного Відділу — Закржевський, ген.-хор. 7. Начальник Технічного Відділу — Голуб'ятників, ген.-хор. 8. Начальник Техн. Відділу — Василенко, полковник (після ген. Голуб'ятникова). 9. Начальник Самохідного Відділу — Дітель, сотник (в пізнішому полковник). 10. Начальник Залізничного Відділу — Ботузов, полковник. 11. Начальник Фортифікаційного Відділу -— Лешевич, полковник.

XII. ГОЛОВНА ВІЙСЬКОВО-КВАРТИРНА УПРАВА

1. Начальник Головної Військово-Квартирної Управи (Уряду) — Стойкин, ген.-хор.

ХІІІ. ГОЛОВНА ШКІЛЬНА УПРАВА

1. Начальник Головної Шкільної Управи — Остафіїв, ген.-хор. (до 18-го серпня 1918 року). 2. Начальник Головної Шкільної Управи — Юнаків, ген.-значк. (від 18-го серпня 1918 року). 3. Начальник Головної Шкільної Управи — Протозанів, ген.-хор. (від 9-го вересня 1918 року). 4. Начальник Загального Відділу — Чубук-Подільський, хорунжий. 5. Начальник Учбового Відділу — Сальський, в. старшина (Генштабу). 6. Начальник Підвідділу Піхотних і Кіннотних Шкіл — Петрів, полковник (Генштабу). 7. Начальник Підвідділу Гарматніх Шкіл — Значко-Яворський, полковник. 8. Начальник Підвідділу Інженерних Шкіл — Шумський, полковник. 9. Начальник Підвідділу Кадетських Корпусів — Розанів, полковник. 10. Начальник Інспекторського Відділу Шиманський, полковник. 11. Начальник Господарського Відділу — Мазюкевич, в. старшина.

КОМІСІЯ ПО УТВОРЕННЮ ВІЙСЬКОВИХ ШКІЛ і АКАДЕМІЙ

1. Голова Комісії — Юнаків, ген.-значк. 2. Заступник Голови Комісії — Пациський, ген.-хор. Члени Комісії: 3. Сімашкевич, ген.-значк. 4. Родкевич, ген.-значк. 5. Суходольський, ген.-хор. 6. Остафіїв, ген.-хор. 7. Протозанів, ген.-хор. 8. Фисенко, ген.-хор. 9. Грішков, ген.-хор. 10. Наконечний, ген.-хор. 11. Чернишів, ген.-хор. 12. Де-Вейл, ген.-хор. 13. Антонів, ген.-хор. 14. Кирей, ген.-хор. 15. Попов, ген.-хор. 16. Савеліїв, ген.-хор. 17. Брендель, полковник. 18. Петрів, полковник. 19. Бертель, полковник. 20. Фітинг, полковник. 21. Венегер, полковник. 22. Значко-Яворський, полковник. 23. Комарів, в. старшина. 24. П'ятницький, в. старшина. 25. Бодисько, капітан 2-ої ранги. 26. Секретар Комісії — Кюлатос, сотник.

XIV. ГОЛОВНА САНІТАРНА УПРАВА

1. Начальник Головної Санітарної Управи — Карабай, ? 2. Начальник Головної Санітарної Управи — Яницький, ген.-значк. (від 6-го травня 1918 р.). 3. Помічник Начальника Гол. Сан. Управи — Варпаховський, полковник. 4. Начальник Санітарно-Гігієн. Відділу — Златковський, в. лікар. 5. Начальник Санітарно-Статистичного Відділу — Іваницький, в. лікар. 6. Начальник Демобілізаційного Відділу — Довженко, в. лікар. 7. Начальник Персонального Відділу — Іскра, в. лікар.

XV. ГОЛОВНА ВЕТЕРИНАРНА УПРАВА

1. Начальник Головної Вет. Управи — Рутковський, ген.-хор. 2. Начальник Загального Відділу — Сахновський, в. старшина. 3. Начальник Ветеринарного Відділу — Селицький, вет.лікар.

XVI. ГОЛОВНА УПРАВА РЕМОНТУ ВІЙСЬК

1. Начальник Управи Рем. В. — Митропольський, полковник. 2. Начальник Управи Рем. В. — Фисенко, ген.-хор. (від 12-го вересня 1918 р.). 3. Начальник Відділу Запасових Кін. Полків — Плеханів, полковник.

XVII. ГОЛОВНА ГЕОДЕЗИЧНА УПРАВА

1. Начальник Головної Геод. Управи — Коваль-Медзвецький, ген.-хор. 2. Помічник Нач. Гол. Геод. Управи — Ємел'янів, в. старшина. 3. Начальник Геодезичного Відділу — Сенсів, в. старшина. 4. Начальник Топографічного Відділу — Сердюк, полковник. 5. Начальник Картографічного Відділу — Браткин, в. старшина.

XVIІІ. ГОЛОВНА ЮРИДИЧНА УПРАВА

1. Начальник Головної Юридичної Управи — Буйницький, ген.-хор. 2. Начальник Гол. Юридич. Управи — Чивадзе, ген.-хор. (від 5-го серпня 1918 року). 3. Помічник Начальника Гол. Юридич. Управи — Огонь-Догановський, ген.-хор. 4. Начальник Загального Відділу — Ігнатович, ген.-хор. 5. Начальник Прокурорського Відділу — Бровкин, ген.-хор. 6, Начальник Законодавчого Відділу — Балясний, ген.-хор.
На превеликий жаль — нам бракує персональної обсади таких важливих відділів Генерального Штабу як: а) Оперативний, б) Розвідковий, в) Закордонний (Військові аташе) г) Персональний.
На кінець червня 1918 року в Укр. Війську було старшин високої ранґи:

А) Військове Міністерство, Б) Генеральний Штаб
(Знаних по прізвищах)

1) Генералів 49. 2) Контр-Адміралів 1. 3) Полковників 39. 4) В. Старшин 10. Разом 99.

В) Армійські Корпуси VII (без Січеславського Корпусу)
Гарматні Чатини і Кінні Дивізії


1) Генералів 67. 2) Полковників 166. 3) В. Старшин 29. Разом 262. Всього 361.
(Генералів 116, Полковників 205, Військ. Старшин 39 — 361). Контр-Адм. 1.
Примітка: Військові ступні прийняті мною такі, які були подані в оригіналі. В пізнішому були прийняті такі ступні:

1) Молодша Старшина — а) Хорунжий, б) Значковий, в) Сотник. 2) Булавна Старшина — а) Військовий Старшина, б) Осавул в) Полковник. 3) Генеральна Старшина — а) Генеральний Хорунжий, б) Генеральний Бунчужний в) Генеральний Обозний.
Вже в другій половині липня 1918 р. Рада Міністрів ухвалила закон про загальну військову службу.
Час дійсної військової служби — а) Піхота 2 роки, б) Кіннота 3 роки, в) Гармата 3 роки, г) Фльота 4 роки. Служба в запасі до 38 року життя, служба в ополченню від 39-45 року життя. Передбачено два реченці набору новобранців: а) 15-го листопада 1918 року, б) 1-го березня 1919 року. Побір коней на 1-го січня та 1-го квітня 1919 року.
Автор цього допису скінчив Київську Інструкторську Школу Старшин (засновану ще за часів Української Центральної Ради, до котрої приймались старшини від прапорщика — до капітана включно). 1-го травня 1918 року перегляд першого випуску Школи перепровадив особисто Гетьман України Павло Скоропадський.
Згідно наказу В. Міністерства був призначений молодшим старшиною в ступні хорунжого до 2-го Волинського Полку (1-й Волинський Армійський Корпус, 1-а П. Дивізія) в Луцьку. Прибув до полку по використанні відпустки 10 травня 1918 року і призначений на посаду командира п. сотні. В сотні вже були: а) бунчужний, б) сотенний писар, в) підстаршина зброї, г) речевий підстаршина і д) кухар, (кадра сотні).
Командиром полку був, аж до упадку Гетьманської Держави, Полковник (Рос. Армії) Яворський. Разом зі мною до полку прибули: 1) Поручник (Значковий) Сагайдаківський (Полтавщина) 2) Хорунжий Матвієнко (Полтавщина) 3) Хорунжий В. Рогальський (Рівне) та 4) Хорунжий Акакій Дорошенко (Полтавщина) до 1-го Луцького Полку. (Останній близький мій сусід Переяславського повіту замучений большевиками в 1919 році). 2-й Волинський полк займав казарми б. 44-го Камчатського полку (Рос. Армії).
Аж до кінця червня 1918 року йшла інтесивна підготова приміщень для прийому новобранців, термін призову новобранців нам ще не був відомий.
1-го липня 1918 року я був відкомандирований враз із 4 підстаршинами на Полтавщину для розшуку майна б. рос. полків: Селінгінського, Якутського, Охотського та Камчатського. Майно це було вивезене в 1914 році, у зв'язку з наступом німців на Полтавщину на переховання і збереження у повітових військ, начальників.
До кінця жовтня мені вдалося віднайти майно всіх полків. Було це старшинське майно, майно старшинських зібрань (офіцерскіх собраній) меблі, сервіси зібрань, образи зібрань, приватне майно солдатів і т. п. Все переховувалось на складах війс. начальників у м. Золотоноша і м. Полтава.
Дивним збігом обставин все збереглося в найкращому вигляді. До кінця жовтня все майно було заладоване і відправлене по призначенню до своїх полків. Мої підстаршини і я особисто за добре виконану працю дістали двотижневу відпустку і роз'їхались до своїх родин. Я проводив відпустку в переяславському повіті (Полтавщина), тому мусів зголоситись у місцевого військового начальника.
Не пройшло і трьох днів моєї, так заслуженої відпустки, як я і бунчужний Борисенко, який проводив відпустку разом зі мною, дістали наказ негайно зголоситись у м. Прилука (Полтавщина) в Штабі 10 піх. дивізії.
По прибутті до дивізії дістав я призначення до 29 Борзенського полку, та вже за два дні дістав новий приділ: „Старшинський відділ", що мав за завдання охороняти міст на річці Удай коло Прилук (це великий залізничний міст, що мав стратегічне значення). Командиром „Старшинського відділу" був сотник Хропост, я його заступником. Всього у відділі було 26 старшин. Відділ добре озброєний і мав два тяжких скоростріли(Максима). Заносилось на бурю.
В міжчасі дістав я повідомлення, що мій „рідний" полк перенісся до м. Старокостянтинова (Волинь). Пізніше старшинська кадра цього полку несподіваним наскоком якогось повстанчого відділу була винищена. Чудом залишився живим командир полку полковник Яворський та декілька старшин, що були в командировці поза Старокостянтиновом.
В м. Прилуки стояв ще 28 п. Стародубський полк. Обидва полки гарячково приготовлялись прийняти 15-го листопада 1918 року призивних новобранців. Події пішли зовсім іншою дорогою, бо все змінялося як в калейдоскопі. Десь у початках грудня (дати вже не пам'ятаю) в околицях Прилук з'явився повстанчий відділ під командою старшини Стародубського полку — поручника (значкового) Панича. Над ранком одного дня цей відділ (коло 1.500 людей) оточив наш маєток над р. Удаєм (мова про старшинський відділ сотника Хропоста) і обеззброїв його.
„Старшинський відділ" — уникав пролиття крови і жадного спротиву не робив. Всі старшини відділу в більшості походили з прилуцького повіту і були призвані по мобілізації перед самим протигетьманським повстанням. Командир повстанців — значковий Панич був прилучанином. (Син касира повітового „казначейства"). „Старшинський відділ" — був обезброений і взятий до неволі.
Заносилось на розправу з „буржуями", не відомо, чим би все було скінчилось, бо ж між повстанцями не бракувало і представників „старшого брата", що почали викрикувати: „На насип їх — буржуїв". Бракувало лише кілька хвилин і перевагу взяли б над розбурханою масою — „старші брати". Поява значкового Панича припинила дальші вигуки, хоч видно було страшне незадоволення на обличчях тих, що сподівались поділитись нашим „майном".
В Прилуках ще стояла кінна сотня (коло 120 шабель). Ця сотня була добре озброєна і здисциплінована. Тепер залежало на тому, щоб ця сотня не виступила проти повстанців, та не пролилась надаремно українська кров. В порозумінні з сотником Хропостом, що взяв на себе обов'язок полагодити цю справу, вдалося уговорити командира сотні (прізвища не пам'ятаю) — не виступати активно і залишитись на своїх квартирах. Сотня була вже поставлена в повне бойове поготівля. „Старшинський відділ" (згідно умови з поручником Паничем — був відпроваджений під охороною „поважніших" повстанців до м. Прилука, в казармах 28 п. Стародубського полку (жіноча гімназія). Там, у казармах відділ негайно був озброєний та перейняв на себе організацію полку вже „повстанчого".
Командиром полку на першому старшинському зібранні був обраний значковий Федір Шаповал. Командирами Куренів: — 1-го сотник Тимченко, 2-го сотник Гордієнко (це кадрові старшини 28 п. Стародубського полку). Ад'ютантом полку — автор цих рядків, він же і заступник командира полку. Так без кровопролиття пройшла „революція" в Прилуках.
Приступлено до втілення „повстанців" в лави полку. Зі старшин полку в моїй пам'яті ще залишились: 1) Хорунжий В. Павелко, 2) Хорунжий Федоренко, 3) Хорунжий Коляда Лавро, 4) Хорунжий Гаєвський, 5) Хорунжий Арцик, 6) Хорунжий Гриценко, 7) Значковий Панич (командир повстанців) — майже всі пирятинського, прилуцького та переяславського повітів на Полтавщині.
Стан полку: Коло 400 багнетів, два піші курені, одна сотня скорострілів (Максима), одна гармата 75 м.м., чота зв'язку, чота саперів, кінна чота, полковий обоз.
В міжчасі прибув до м. Прилук курінь „Сірожупанників" під командою Полковника Гавришка (курінь цей прибув, здається мені, з Конотопа). 28 п. Стародубський полк увійшов в підлеглість полк. Гавришка. Зі старшин Штабу Гавришка пригадую значкового Івченка. Ані командир 28-го п. Стародубського полку ані полковник Гавришко не мали докладних відомостей про загальне положення в районі Києва і взагалі в Україні. В найближчому віддалені від Прилук в м. Пирятин стояв німецький ґарнізон в складі одного полку п. та бронепотяг, залога якого складалась зі старшин-москалів (формації Кірпічова). Що діялось на вузловій станції Гребінка — не було відомим. З огляду на такий стан і для висвітлення положення і поведінки німців в Пирятині, полковник Гавришко наказав 28 п. Стародубському полкові вирушити в напрямку ст. Линовиця і далі на Пирятин — зайняти обидва ці міста та вияснити положення в районі ст. Гребінка. Ст. Линовиця і Цукровня в районі станції, були опановані без бою. Там ми застали тільки малі стежі (Кірпічовців), що були взяті до неволі. Від командира стежі довідались: Гарнізон Пирятина (німці) будуть битись з нами, бронепотяг має зайняти станцію Линовиця, станція Гребінка знаходиться в руках українських повстанчих військ (невідомо яких). На підтвердження цих відомостей не прийшлося довго чекати. Скоро показався імпровізований бронепотяг і почав обстрілювати гарматним вогнем станцію Линовиця. Одна наша гармата не могла придушити вогню бронепотягу, і тому командир полку значковий Шаповал — наказав пустити на бронепотяг один паротяг. Паротяг цей був відчеплений від ешелону румунської військової місії, що їхала з Бахмача на Черкаси і далі в напрямку Румунії. Наказ негайно був виконаний. Наслідки були жахливі. Пущений нами паротяг розторощив цілий бронепотяг. Вся залога бронепотяга була забита, кілька тяжко ранених були відправлені з румунами до Прилук. В наші руки попала одна неушкоджена гармата, кілька скорострілів і найголовніше: велика кількість стрілен до легких гармат. Таким робом полк мав уже дві легкі гармати.
Після розправи з бронепотягом, на другий день рано (дати вже не пам'ятаю) полк охоронним маршем над вечір зблизився до передмість м. Пирятина. Вислані командиром полку парляментарі до німецького коменданта міста, принесли відповідь: „Німці без бою міста не віддадуть. "Рішено було взяти місто „нічним боєм". Більшість старшин і козаків чудово знали всі підходи до міста і саме місто і це заважило на рішенні „нічного бою". Почалось оточування міста і зближення до самого міста. Сам бій розпочався десь коло години одинадцятої вночі і тривав до самого ранку. Всі підвідділи полку над раном зблизились до центру. Німці ставили розпачливий опір. О годині 7-й рано з'явились німецькі парляментарі і просили дати їм можність від'їхати на батьківщину — що і було зроблено. Німецька команда дістала ешелон та продукти на дорогу.
Після опанування Пирятина зараз же був нав'язаний зв'язок зі ст. Гребінка — де вже знаходилась група сотника Романа Сушка (частини Директорії). Полк (Стародубський) — увійшов в підлеглість сотника Сушка. 27-го грудня 1918 року полк заладувався в потяг (ешелон) і з наказу сотника Сушка від'їхав до м. Полтава в розпорядження командира Запорізького корпусу. В Полтаву полк прибув 29 грудня і залишався в потязі. В ніч з 31-го на 1-ше січня 1919 року — дістав наказ знову вернутися на ст. Гребінка і увійшов уже в склад корпусу С. С. полк. Коновальця. Знову вернувся до м. Пирятина і перевів бій з москалями, що йшли з напрямку Лохвиці (Полтавщина). Перевага большевиків — змусила 28 Стародубський полк відійти з боями знову на ст. Гребінка. Полк поніс досить поважні втрати раненими. В Гребінці полк дістав наказ відї'хати на ст. Коростень і стати в резерві Корпусу С. С. полк. Коновальця.
Знову бої за вузол Коростень і відхід з боями аж до м. Житомира. В Житомирі відійшов з полку значковий Федір Шаповал. Полк обняв полковник Мончинський (полковник рос. армії). Поляк з походження, але все своє життя прожив на Полтавщині в м. Лубні, чувся українцем і був хіба найкращим командиром полку, якого мені прийшлось зустріти в рядах Армії УНР. Надзвичайної відваги і всіх вояцьких чеснот. Не раз діставав подяку і похвали з уст Головного Отамана С. Петлюри. Значковий Шаповал відійшов в розпорядження Військового Міністра.
В Житомирі полк довго не затримався і залізницею перекинутий до міста Проскурів в резерву Головного Отамана. Непевне положення на ст. Жмеринка змушує перекинути полк в тому напрямку. Тут полк спочатку входить у розпорядження південної групи полк. Янева і пізніше по залишенні ст. Жмеринка вже на ст. Журалівка полк увійшов в склад Запорізької групи. Полк займає оборонні позиції на північний захід ст. Журалівка. В цей час починаються перетрактації з большевицьким командуванням. Через позиції полку переїхала з білим прапором українська делеґація в бік большевиків. На цілому фронті наступила тиша. Большевики використовують цей момент. На станції Куравлівка повно наших ешелонів: потяги інтендантури і потяги з раненими. Панцерний потяг большевиків підходить під саму станцію і відкриває вогонь з гармат і кулеметів. Повне заскочення. Полк поносить втрати в забитих і ранених, ранений командир куреня сотник Тимченко. Не дивлячись на повне заскочення з боку большевиків, полк у повному порядку відходить в напрямку ст. Вапнярка. В дальшому полк кинено на ст. Роздільна, звідкіля вже пішим порядком в район села Плоске і Малаєшти. Тут у тяжких умовах провадить триденні бої з моряками і тільки на наказ командира 8-ої Запорозької дивізії відходить в повному порядку в напрямку на Тираспіль.
Витворене загальне положення змушує і 28 піх. Стародубський полк перейти міст в Бендерах до Румунії. Тут полк заладовано в потяг і скеровано через Кишинів до Яс, де і провів Великодні Свята 1919 року. Через м. Заліщики полк знову знайшовся на рідних землях. Ешелоном відправлений в район Шепетівка-Славута, де знову увійшов в склад корпусу Січових Стрільців полк. Коновальця. Дальша дорога полку мені не відома тому, що в міжчасі я захворів на поворотний тиф і вже до полку не вернувся. Знайшовшись у грудні 1919 року в районі Любар-Чарторія-Миропіль, полк, як цілість, не взяв участи в першому зимовому поході (як і корпус С. С). Не відома мені також доля чудової людини, командира полку полк. Мончинського і більшости старшин та козаків цього полку, як одної з частин українського війська часів гетьманської доби, що так вірно і без застережень сповнили свій обов'язок супроти України. Схиляючи у великій пошані голову перед тими, що віддали своє життя в обороні прав свого народу, хай у наших серцях залишиться вічна пам'ять про них...

1 коментар:

Анонім сказав...

Велике спасибі! Знайшов Шостий Олександрійський піхотний полк.

Шукати в цьому блозі

Популярні публікації